Zakładanie biur rachunkowych po 10 sierpnia 2014

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Dodano: 1 sierpnia 2014
Pytanie:  Czy od 10.08.2014 r. osoba która nie ma certyfikatu i nie jest doradcą podatkowym będzie mogła założyć biuro rachunkowe i prowadzić księgowość dużych firm, pełną księgowość (Księgi handlowe). Czy są jakieś ograniczenia w tym zakresie?
Odpowiedź: 

Tak, począwszy od 10 sierpnia 2014 r. możliwe jest założenia biura rachunkowego i prowadzenie działalności polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych bez certyfikatu.

Znowelizowane przepisy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych znoszą obowiązek posiadania certyfikatu. Czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie mogła wykonywać każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Przepisy wprowadzają wobec osoby prowadzącej księgi rachunkowe wymóg niekaralność za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości. Osoba prowadząca księgi rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

art. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.
Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Członek ACCA, dyrektor finansowy i członek zarządu w spółkach kapitałowych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej.
Słowa kluczowe:
biuro rachunkowe
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel