Wystawca błędnie wystawił fakturę - jak ująć w księgach

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 4 sierpnia 2011
Pytanie:  Rozliczam podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą - skup metali kolorowych. Nasza kasjerka zapłaciła za otrzymaną fakturę VAT za złom, która została wystawiona w kwocie brutto, z 23% stawką VAT. Towar przyjęty do magazynu. Faktura powinna być wystawiona w kwocie netto z adnotacją: „podatek VAT rozlicza nabywca”. Zakupiony towar jest złomem w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 - załącznik nr 11 ustawy o VAT. Właściciel, który wystawił fakturę nie odbiera telefonów i korespondencji. Jak mam ująć w księgach rachunkowych mylnie wystawioną fakturę, jeśli wystawca nie wystawi korekty? Czy mam prawo zaewidencjonować tę fakturę i odliczyć VAT nie wystawiając faktury wewnętrznej?

Faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca towaru, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem zawierają…

Odpowiedź: 

Fakt, że sprzedający złom źle wystawił dokument nie zwalnia Pani firmy od prawidłowego rozliczenia tej transakcji. Tym bardziej, iż od 1 kwietnia 2011 r. obowiązuje art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy  z  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Jak wynika z § 5 ust. 15 rozporządzenie Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur (Dz.U. nr 68, poz. 360), faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca towaru, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem zawierają:

  1. adnotację, że podatek rozlicza nabywca, lub
  2. wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca, lub
  3. oznaczenie „odwrotne obciążenie”.

Należy jednak podkreślić, iż na mocy art. 29 ust. 18a ustawy VAT w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 podatnikiem jest ich nabywca lub usługobiorca, a więc miedzy innymi nabycia złomu, podstawą opodatkowania jest kwota, którą nabywca lub usługobiorca jest obowiązany zapłacić.

Tak więc  w świetle tych przepisów powinna Pani wystawić fakturę wewnętrzną, gdzie podstawą opodatkowania jest kwota brutto za złom. I ująć ją zapisem:

  • Wn Rozliczenie zakupu albo Towary,
  • Ma Rozrachunki z dostawcami.

Wystawioną przez siebie fakturę wewnętrzną nabywca ujmuje w księgach rachunkowych następująco:

a) VAT należny:

  • Wn Rozliczenie zakupu,
  • Ma Rozrachunki z tytułu VAT należnego
b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
  • Wn VAT naliczony i jego rozliczenie,
  • Ma Rozliczenie zakupu.

Dopiero, jeśli uzyska Pani od sprzedawcy fakturę korygującą, na jej podstawie wystawi Pani wewnętrzną fakturę korygującą i zmniejszy zarówno VAT naliczony, jak i należny.

Tekst opublikowany: 

3 sierpnia  2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel