Wycena aktywów jednostki postawionej w stan likwidacji

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 14 sierpnia 2019
Pytanie:  Wycena aktywów jednostki postawionej w stan likwidacji następuje po cenach sprzedaży netto, jednak nie wyższych od cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Za cenę sprzedaży netto składnika aktywów uważa się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży pomniejszoną o VAT i akcyzę oraz o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia. Cenę tę zmniejszają również koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży. Czy tę wycenę sporządza na dzień poprzedzający dzień postawienia w stan likwidacji, czy już w sprawozdaniu spółki w likwidacji? Jednostka też posiada straty z lat ubiegłych, które wspólnicy postanowili pokryć z dopłat. Te dopłaty niestety nie wpłynęły do dnia postawienia w stan likwidacji. Czy na dzień poprzedzający powinnam to zaewidencjonować jako wpłaty należne ale nie wniesione? Czy powinnam w sprawozdaniu na dzień poprzedzający również ująć rezerwy na koszty postępowania likwidacyjnego np. opłaty sądowe , wynagrodzenie likwidatora i księgowego? Jeśli tak, to za jaki okres, biorąc pod uwagę, że nieznany jest czasookres postępowania likwidacyjnego?

Pozostało jeszcze 64 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:

  • Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.
  • Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.
  • Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki narzędziom: ponad 600 wzorów dokumentów, deklaracji i formularzy, 350 aktów prawnych, 1300 interpretacji i 50 kalkulatorów i oczywiście aktualne wskaźniki i stawki.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »

Jeśli masz już dostęp do Portalu FK, zaloguj się »

Jeżeli chcesz korzystać z tego artykułu bez ograniczeń czasowych, wykup dostęp jednorazowy:
Przez PayU (19.90 zł netto) »Przez SMS (25.00 zł netto) »
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel