W jaki sposób dokonać księgowania likwidacji środka trwałego?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 30 maja 2018
Pytanie:  Spółka z o.o. posiada 3 kutry. Jeden z nich zatonął i został wyrejestrowany z rejestru statków. Nie był zamortyzowany i nie była aktualizowana jego wartość. Wyjaśnienie katastrofy morskiej trwa. Kuter miał wszystkie świadectwa, certyfikaty i przeglądy. Prawdopodobną przyczyną był błąd szypra polegający na utracie stateczności. Sytuacja miała miejsce w kwietniu. Odpis amortyzacji za kwiecień został odliczony. W jaki sposób dokonać księgowania likwidacji środka trwałego?
Odpowiedź: 

Prawidłowo dokonaliście Państwo odpisu amortyzacyjnego zgodnie, bowiem z art. 16h ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2017 r poz. 2343 ze zm.) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się m.in. do końca miesiąca, w którym nastąpiło wyłączenie środka trwałego z ewidencji w tym w wyniku jego utraty.

Wartość zlikwidowanego środka trwałego ujmiecie Państwo.

  • Wn Umorzenie środków trwałych – dotychczasowe umorzenie w tym za kwiecień
  • Wn Pozostałe koszty operacyjne –w rachunku zysków i strat będzie to strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  • Ma Środki trwałe – wartość początkowa

Koszty związane z wyjaśnieniem katastrofy też będą ujmowane, jako pozostałe koszty operacyjne. Ewentualne odszkodowanie będzie pozostałym przychodem operacyjnym

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel