Ujęcie noty księgowej za zapłacenie kaucji w księgach rachunkowych

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Dodano: 16 sierpnia 2012
Pytanie:  Wypożyczyliśmy - na podstawie umowy - wózek widłowy. Otrzymaliśmy notę księgową na zapłacenie kaucji za ten sprzęt. Jak ująć tę notę i fakt wypożyczenia w księgach?

Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kaucji, ponieważ ma ona charakter zwrotny. Natomiast staje się ona kosztem w przypadku zaistnienia okoliczności powodującej przepadek kaucji. Zapoznaj się z ewidencją noty księgowej w księdze rachunkowej.

Odpowiedź: 

Kaucja nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, ewidencjonuje się ją na rozrachunkach.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 updop, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kaucji. Kosztami uzyskania przychodów są bowiem koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów - a kaucja ma charakter zwrotny. Natomiast stają się one odpowiednio kosztem w przypadku zaistnienia okoliczności powodującej przepadek kaucji. Tak więc, do tego czasu kwota kaucji znajduje się na koncie rozrachunkowym, np. 248 „Inne rozrachunki”.

W księdze rachunkowej otrzymane noty księgowe, obciążające kaucją, ewidencjonuje się następująco:

  • Wn konto 248 „Inne rozrachunki”
  • Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”
Wpłata kaucji:
  • Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”
  • Ma konto 101 „Kasa” lub konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”
Zwrot kaucji:
  • Wn konto 101 „Kasa” lub konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”
  • Ma konto 248 „Inne rozrachunki”
Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Wieloletni pracownik urzędu skarbowego, specjalista w prawie podatkowym, obecnie doradca podatkowy. Od 1995 r. współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk s.c w Lublinie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel