Transakcja związana pozyskanie drewna a ewidencja księgowa

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 19 września 2012
Pytanie:  Nasza firma wykonuje usługi wycięcia drzew pod autostradę. W umowie z firmą zlecającą nam wycinkę jest adnotacja, iż drewno pozyskane z tej wycinki jest nasza własnością. Dodam, że nasza firma też handluje drewnem, jednak zawsze to drewno zostaje zakupione na fakturę VAT z ościennych nadleśnictw, a później dopiero sprzedane. W tym przypadku nie dostaniemy faktury. W związku z czym proszę o pomoc. Jak przyjąć to drewno na stan?  Na jakich dokumentach zaksięgować? Kiedy to opodatkować?

W wypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie nabytych rzeczy, w związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2-2b, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia jest wartość przychodu (określonego zgodnie z przepisami zawartymi w art. 11 updof). Poznaj pełną treść odpowiedzi i sprawdź, jak udokumentować pozyskanie drewna? Jak dokonać prawidłowej ewidencji księgowej opisanych transakcji?

Odpowiedź: 

Proponuję sporządzić protokół z pozyskania drewna, z którego będzie wynikała ilość, cena rynkowa i ogólna wartość oraz dodatkowo wystawić dowód magazynowy, np. MP.

Odpowiadając na pytanie należy podkreślić, że updof w art. 14 ust. 2 pkt 8 stanowi, iż do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zalicza się także wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Ich wysokość oblicza się zgodnie z art. 11 ust. 2-2b updof, a więc według cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku.

W związku z tym pozyskane drewno należy udokumentować. Niestety nie ma w tym zakresie szczególnych uregulowań. Dlatego proponuję sporządzić protokół z pozyskania drewna, z którego będzie wynikała ilość, cena rynkowa i ogólna wartość oraz dodatkowo wystawić dowód magazynowy, np. MP.

Następnie drewno będzie przyjęte do magazynu, co zostanie zaksięgowane:

  • Wn „Towary”,
  • Ma „Pozostałe przychody operacyjne”, czyli w tym momencie powstanie przychód.
Dalszy obrót drewnem będzie się odbywał podobnie, jak drewnem zakupionym od dostawców.

Czyli sprzedaż drewna (oczywiście w zależności od przyjętych rozwiązań księgowych) może być ujęta następująco:

  1. Faktura: Wn „Rozrachunki z odbiorcami”,
    • Ma „Przychody ze sprzedaży” oraz należy VAT.
  2. Rozchód drewna:
    • Wn „Wartość sprzedanych towarów”,
    • Ma „Towary”.
Z przedstawionych rozważań wynika, iż ten sam towar (drewno) został opodatkowany dwukrotnie: najpierw jako przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń a następnie jako przychód uzyskany z jego sprzedaży. Dlatego warto podkreślić, że w art. 22 ust. 1d updof ustawodawca wskazał, iż w wypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie nabytych rzeczy, w związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2-2b, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia jest wartość przychodu (określonego zgodnie z przepisami zawartymi w art. 11 updof).
Tekst opublikowany: 

29 sierpnia 2012 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel