Sprzedaż używanych opon w księgach i na fakturze

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Dodano: 17 września 2013
Pytanie:  Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej, forma prawna - osoba fizyczna. Prowadzimy działalność produkcyjną i handel zarówno własnymi jak i zakupionymi towarami. Prowadzimy pełną księgowość. Posiadamy samochód osobowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych, w którym dokonaliśmy wymiany opon i felg na nowe. Na używane opony znaleźliśmy nabywcę. Jak wystawić fakturę na taką sprzedaż i jak ująć ją w księgach rachunkowych?
Odpowiedź: 

Moim zdaniem powinniście Państwo wystawić fakturę ze stawką zwolnioną. Zakładając, że nie trudnicie się Państwo sprzedażą opon, samochodów itp. to przychody ze sprzedaży należy wykazać w pozostałych przychodach operacyjnych. Ewidencja powinna wyglądać w sposób następujący:

  • Wn konto 201 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi niepowiązanymi
  • Ma konto 761 Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych

Odpowiadając na postawione pytanie należy w pierwszej kolejności rozważyć czy opony podlegają opodatkowaniu za pomocą mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zakładając, że sprzedawane przez Państwa opony nie są odpadami gumowymi, mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie zastosowania. Ustawodawca podatkowy zdefiniował towary jako rzeczy lub ich części, a także wszelkie postaci energii. Sprzedając opony, użytkowane w Państwa samochodzie dokonujecie Państwo dostawy towarów używanych. Jeżeli zatem samochód będący przedmiotem dostawy był użytkowany prze okres dłuższy niż 6 miesięcy to sprzedaż taka będzie podlegała zwolnieniu. Państwa działalność operacyjna nie jest związana z dostawą części samochodowych. Sprzedaż części środków trwałych w tym przypadku opon ma charakter incydentalny i powinna być ujmowana w księgach rachunkowych podobnie jak sprzedaż środków trwałych.

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Członek ACCA, dyrektor finansowy i członek zarządu w spółkach kapitałowych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel