Sprzedaż nieruchomości osobie fizycznej nie prowadzącej działalności

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 5 czerwca 2014
Pytanie:  Spółka z o.o. sprzedała środek trwały - nieruchomość osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Nie wystawiono faktury VAT, tylko akt notarialny. Kupujący wpłacił należność na konto bankowe firmy. Jak zaksięgować wpłatę? Środek trwały był zaksięgowany na koncie 083.
Odpowiedź: 

W księgach rachunkowych wartość przychodu ze sprzedaży ujmuje się jako pozostały przychód operacyjny

· Wn Rozrachunki z odbiorcami,

· Ma Pozostałe przychody operacyjne

Otrzymanie zapłaty należy zatem ująć:

· Wn Rachunek bankowy

· Ma Rozrachunki z odbiorcami,

Natomiast wartość sprzedanego środka trwałego ujmuje się

· Wn Umorzenie środków trwałych – dotychczasowe umorzenie budynku

· Ma Środki trwałe – wartość gruntu i budynku w g ceny nabycia

· Wn Pozostałe koszty operacyjne – różnica miedzy ceną nabycia a dotychczasowym umorzeniem

art. 3 ust 1 pkt 14 , art. 3 ust 1 pkt 32 i art. 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013r poz. 330 ze zm.) art. 7 ust 1 i art. 12 ust 3 i art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel