Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Sprzedaż nieruchomości osobie fizycznej nie prowadzącej działalności

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 5 czerwca 2014
Pytanie:  Spółka z o.o. sprzedała środek trwały - nieruchomość osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Nie wystawiono faktury VAT, tylko akt notarialny. Kupujący wpłacił należność na konto bankowe firmy. Jak zaksięgować wpłatę? Środek trwały był zaksięgowany na koncie 083.
Odpowiedź: 

W księgach rachunkowych wartość przychodu ze sprzedaży ujmuje się jako pozostały przychód operacyjny

· Wn Rozrachunki z odbiorcami,

· Ma Pozostałe przychody operacyjne

Otrzymanie zapłaty należy zatem ująć:

· Wn Rachunek bankowy

· Ma Rozrachunki z odbiorcami,

Natomiast wartość sprzedanego środka trwałego ujmuje się

· Wn Umorzenie środków trwałych – dotychczasowe umorzenie budynku

· Ma Środki trwałe – wartość gruntu i budynku w g ceny nabycia

· Wn Pozostałe koszty operacyjne – różnica miedzy ceną nabycia a dotychczasowym umorzeniem

Podstawa prawna: 

art. 3 ust 1 pkt 14 , art. 3 ust 1 pkt 32 i art. 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013r poz. 330 ze zm.)

art. 7 ust 1 i art. 12 ust 3 i art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel