Sporządzając bilans trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe ujęcie aktywów obrotowych

Aktywa obrotowe występują w każdej jednostce, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Prawo bilansowe daje możliwość stosowania różnych zasad wyceny i ewidencjonowania w ciągu roku.

Aktywa obrotowe to te aktywa, które zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 18 uor:

  • są aktywami rzeczowymi i  są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
  • są aktywami finansowymi i są płatne i  wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
  • są należnościami krótkoterminowymi, które obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
  • należą do rozliczeń międzyokresowych a zatem trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Uzyskaj pełen dostęp do Portalu FK!

Skorzystaj z ponad 40.500 na bieżąco aktualizowanych porad od 70 ekspertów

Ponadto zapewnisz sobie dostęp do:

  • poradni portalu FK – 70 ekspertów czeka na Twoje pytania
  • narzędzi księgowych i kadrowych
  • na bieżąco aktualizowanych informacje o zmianach w prawie (24h/dobę)

Zyskaj pełny dostęp

Masz już dostęp?

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

wiper-pixel