Rozliczenia roczne biur rachunkowych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Autor: Maria Sarnacka

Dodano: 18 kwietnia 2011
Pytanie:  Czy biuro rachunkowe może świadczyć usługi w zakresie rozliczeń rocznych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
Odpowiedź: 

Tak, biura rachunkowe mogą świadczyć usługi w zakresie rozliczeń rocznych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Przypominam, że stosownie do art. 76a ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) przedsiębiorcy, których przedmiotem działalności jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych są również uprawnieni do wykonywania działalności obejmującej:

  1. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  2. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie
- w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Co stanowi ustawa o doradztwie podatkowym?

Odrębnie przepisy, o których mowa wyżej to ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2008 r. nr 73, poz. 443 z późn. zm.), a więc osoby prowadzące biura rachunkowe oprócz kompetencji do prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych mogą również wykonywać niektóre czynności doradztwa podatkowego, m. in. mają uprawnienie do sporządzania w imieniu i na rzecz podatników (w tym również nieprowadzących działalności gospodarczej) zeznań podatkowych.

Tekst opublikowany: 

18 kwietnia 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel