Prezenty dla pracowników na Nowy Rok – poznaj skutki księgowe i podatkowe

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 28 grudnia 2018
prezent na nowy rok

Niektórzy pracodawcy, chcąc docenić pracowników przekazują im prezenty nie z okazji Świąt, ale Nowego Roku. Posezonowe wyprzedaże to też okazja dla pracodawcy, aby pracownikowi sprawić wartościowy prezent. Jakie ma to skutki podatkowe i rachunkowe?

Wręczanie prezentów pracownikom z okazji świąt, jubileuszy, czy właśnie Nowego roku jest ogólnie przyjętym zwyczajem i stanowi dowód wdzięczności za czas przepracowany w danej firmie.

Koszty podatkowe

Takie postępowanie wpływa motywująco na innych pracowników, co może przekładać się na efektywność ich pracy i w konsekwencji na wielkość przychodów osiąganych przez pracodawcę. To powoduje, że wydatek na prezent dla pracownika może zostać zaliczony do kosztów podatkowych pracodawcy, spełnia, bowiem przesłankę wskazaną w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT i art. 22 ust. 1 ustawy o PIT – jest poniesiony w celu zabezpieczenia źródła przychodów.  W księgach rachunkowych taki zakup będzie ujęty, jako Świadczenie na rzecz pracowników – oczywiście, jeśli będzie finansowany ze środków obrotowych pracodawcy.

PRZYKŁAD
Pracodawca na wyprzedaży noworocznej kupił dla pracowników 40 wodoodpornych plecaków bezpieczeństwa z ładowarkami usb. Pracodawca kupił te plecaki za 150 zł netto każdy (cena podstawowa to 300 zł netto) Zakup  ujmiemy następująco:
  • Wn Rozliczenie zakupu 6.000 zł
  • Wn VAT naliczony 1.380 zł
  • Ma Rozrachunki z odbiorcami 7.380 zł.
Zaliczenie zakupu do kosztów:
  • Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6.000 zł
  • Ma Rozliczenie zakupu 6.000 zł
Zakup plecaków będzie kosztem w dacie nabycia plecaków niezależnie od tego czy zostaną przekazane w starym czy już nowym roku. Jest to koszt pośredni w świetle art. 15 ust 4d ustawy o CIT.
Jeśli pracownicy otrzymaliby te plecaki, jako wyposażenie ich w pracy np. do przewożenia laptopów, które używają w firmie,  to zakup ten ujęty będzie na koncie „Zużycie materiałów” i nie będzie prezentem dla pracowników – taki plecak jest wyposażeniem w pracy.

Przychody pracowników

Przekazując prezenty pracownikom pracodawca musi pamiętać, że do przychodów pracownika zalicza się nie tylko wypłacone mu wynagrodzenia i inne należności pieniężne, ale również wartość przekazanych mu świadczeń w naturze (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). W konsekwencji do przychodów pracowniczych należy zaliczyć wartość plecaka przekazanego pracownikowi. Wartość prezentu dolicza się do pozostałych przychodów pracownika osiągniętych w miesiącu jego otrzymania i od ich sumy oblicza się i pobiera zaliczkę na podatek.

Wartość tego przychodu należy ustalić na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. W praktyce zazwyczaj jest to cena zakupu prezentu.

W przypadku z przykładu ceną nabycia jest cena 150 zł netto, a nie wcześniejsza wartość przed promocją. Pracodawca nabył towary po cenach rynkowych i w ramach transakcji rynkowej nie ma, więc tutaj zastosowania regulacja o częściowo nieodpłatnym nabyciu.

Opodatkowanie VAT

Zaznaczyć należy, że skoro pracodawcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy zakupie, to przekazując prezenty pracownikom na ich cele osobiste musi takie przekazanie opodatkować VAT (zgodnie z art. 7 ust 2 pkt 1  ustawy o VAT). Wtedy VAT należy ująć:

  • Wn Podatki i opłaty – VAT od przekazania na cele osobiste
  • Ma VAT należny.

Ważne przy niektórych prezentach

Kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez pracowników od pracodawców budziła wątpliwości po stronie pracowników oraz pracodawców i prowadziła do sporów interpretacyjnych. Zagadnienie to zostało ostatecznie rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13.

Jak wskazał, opierając się na tym wyroku dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 31 marca 2017 r.,  nr 1462-IPPB4.4511. 180.2017.1.JM,kryteriumwystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) - nie jest spełnione, gdy pracodawca wręcza pracownikom prezenty okolicznościowe w postaci drobnych upominków, np. pióra, wpinki z logo, zegarka, kwiatów czy upominkowego vouchera w związku z przejściem na emeryturę czy jubileuszem firmy.

W tym przypadku, nawet, jeśli upominki te będą przekazywane w ramach firmowych uroczystości za zgodą obdarowanego, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób, bowiem zakładać, że gdyby nie spotkania mające na celu uhonorowanie obdarowanych i przekazanie upominków, pracownik wydałby pieniądze na ich zakup.

Podsumowując, wręczenie pracownikom drobnych, okolicznościowych upominków w przywołanych sytuacjach, nie stanowi dla nich przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel