Odnoszenie VAT niepodlegającego odliczeniu na odrębne konto

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 10 lutego 2015
Pytanie:  Rozliczam spółkę osobową, której roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania. Zgodnie z założeniami w polityce rachunkowości przyjęła uproszczenia w zakresie odrębnej ewidencji VAT naliczonego od faktur kosztowych. Mamy zapisane, że zakupy związane wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną z VAT mogą polegać na ujmowaniu nabywanych materiałów i usług w cenach netto i ujmowaniu VAT niepodlegającego odliczeniu na koncie 404-1 podatki  i opłaty (w analityce: VAT stanowiący kup). W rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym konto to jest przyporządkowane do pozycji kosztów działalności operacyjnej, Litera B. IV podatki i opłaty. W dodatkowych objaśnieniach i informacjach jest dodatkowy opis. Czy jest to błąd i może zostać zakwestionowane przez audytora, który będzie kontrolował księgi. Czy może VAT niepodlegający odliczeniu lepiej księgować na kontach rodzajowych, tam gdzie księgowana jest kwota netto z faktur kosztowych. 
Odpowiedź: 

Skoro objaśnicie Państwo w sprawozdaniu finansowym przyjęty sposób postępowania, audytor nie powinien mieć zastrzeżeń.

Podatki i opłaty i tym samym ujmowanie zakupów w wartości netto wynika z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U z 2013 r poz. 330 ze zm.). Takie uproszczenie jest dopuszczalne dla każdej jednostki, pod warunkiem że nie zniekształca obrazu sytuacji finansowej i majątkowej jednostki oraz jej wyniku finansowego. Mogą je stosować zarówno jednostki poddające swe sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta, jak i nie mające takiego obowiązku.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel