Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Odnoszenie VAT niepodlegającego odliczeniu na odrębne konto

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 10 lutego 2015
Pytanie:  Rozliczam spółkę osobową, której roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania. Zgodnie z założeniami w polityce rachunkowości przyjęła uproszczenia w zakresie odrębnej ewidencji VAT naliczonego od faktur kosztowych. Mamy zapisane, że zakupy związane wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną z VAT mogą polegać na ujmowaniu nabywanych materiałów i usług w cenach netto i ujmowaniu VAT niepodlegającego odliczeniu na koncie 404-1 podatki  i opłaty (w analityce: VAT stanowiący kup). W rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym konto to jest przyporządkowane do pozycji kosztów działalności operacyjnej, Litera B. IV podatki i opłaty. W dodatkowych objaśnieniach i informacjach jest dodatkowy opis. Czy jest to błąd i może zostać zakwestionowane przez audytora, który będzie kontrolował księgi. Czy może VAT niepodlegający odliczeniu lepiej księgować na kontach rodzajowych, tam gdzie księgowana jest kwota netto z faktur kosztowych. 
Odpowiedź: 

Skoro objaśnicie Państwo w sprawozdaniu finansowym przyjęty sposób postępowania, audytor nie powinien mieć zastrzeżeń.

Podatki i opłaty i tym samym ujmowanie zakupów w wartości netto wynika z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U z 2013 r poz. 330 ze zm.). Takie uproszczenie jest dopuszczalne dla każdej jednostki, pod warunkiem że nie zniekształca obrazu sytuacji finansowej i majątkowej jednostki oraz jej wyniku finansowego. Mogą je stosować zarówno jednostki poddające swe sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta, jak i nie mające takiego obowiązku.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel