Obowiązek badania sprawozdania finansowego i utworzenia ZFŚS w nowo powstałej spółce z o.o.

Autor: Edyta Rutkowska

Dodano: 21 grudnia 2009
Pytanie:  Z dniem 1 stycznia 2009 r. powstała, w wyniku przekształcenia osoby fizycznej (wniesienie aportu), spółka z o.o. produkująca materiały budowlane. Spółka ta zatrudnia 80 pracowników. Czy nowo powstała spółka powinna tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2009 r. i czy ma obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2009 r.?
Odpowiedź: 

Spółka nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2009 r.  Obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powstał w spółce, jeżeli w dniu 1 stycznia 2009 r. zatrudniała co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

W przypadku spółki z o.o. obowiązek badania sprawozdania finansowego występuje, jeśli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządziła sprawozdanie finansowe, spełniła co najmniej dwa z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Zatem sprawozdanie finansowe spółki powstałej w 2009 r. nie podlega obowiązkowemu badaniu za rok 2009. Oczywiście spółka może zbadać sprawozdanie finansowe za 2009 r. na potrzeby zarządu lub jej kontrahentów. Spółka ustali obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2010 r. na podstawie danych za 2009 r.

Jeżeli spółka w dniu 1 stycznia 2009 r. zatrudniała mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, to nie ma obowiązku, ale może tworzyć ZFŚS lub wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe.

Tekst opublikowany: 

21 grudnia 2009 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel