Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Obowiązek badania sprawozdania finansowego i utworzenia ZFŚS w nowo powstałej spółce z o.o.

Autor: Edyta Rutkowska

Dodano: 21 grudnia 2009
Pytanie:  Z dniem 1 stycznia 2009 r. powstała, w wyniku przekształcenia osoby fizycznej (wniesienie aportu), spółka z o.o. produkująca materiały budowlane. Spółka ta zatrudnia 80 pracowników. Czy nowo powstała spółka powinna tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2009 r. i czy ma obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2009 r.?
Odpowiedź: 

Spółka nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2009 r.  Obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powstał w spółce, jeżeli w dniu 1 stycznia 2009 r. zatrudniała co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

W przypadku spółki z o.o. obowiązek badania sprawozdania finansowego występuje, jeśli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządziła sprawozdanie finansowe, spełniła co najmniej dwa z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Zatem sprawozdanie finansowe spółki powstałej w 2009 r. nie podlega obowiązkowemu badaniu za rok 2009. Oczywiście spółka może zbadać sprawozdanie finansowe za 2009 r. na potrzeby zarządu lub jej kontrahentów. Spółka ustali obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2010 r. na podstawie danych za 2009 r.

Jeżeli spółka w dniu 1 stycznia 2009 r. zatrudniała mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, to nie ma obowiązku, ale może tworzyć ZFŚS lub wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe.

Tekst opublikowany: 

21 grudnia 2009 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel