Moment ujęcia faktury do kpir

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Dodano: 6 marca 2014
Pytanie:  W myśl nowych przepisów podatek VAT odliczam z datą wykonania usługi, chodzi mi o moment ujęcia faktury do kpir (metoda uproszczona). Czy data ujęcia jest tak jak było, moment wystawienia faktury, czy data wykonania usługi?
Odpowiedź: 

W obowiązującym stanie prawnym prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w dacie otrzymania faktury nie wcześniej jednak niż w momencie, w którym u sprzedawcy powstaje obowiązek w podatku należnym.

Oczywiście prawo do odliczenia przysługuje pod warunkiem, że doszło do nabycia usług. Jest to zasada ogólna, a przepisy podatkowe wprowadzają pewne wyjątki od tej zasady. Jednak o momencie ujęcia faktury w PKPiR decydują przypisy podatku dochodowego. W tym zakresie nie wprowadzono zmian. Oznacza to, że jeżeli prowadzicie Państwo PKPiR metodą uproszczoną faktury należy ujmować w dacie poniesienia kosztu, za który uważa się moment wystawienia faktury.

art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Członek ACCA, dyrektor finansowy i członek zarządu w spółkach kapitałowych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel