Mały przedsiębiorca rozliczający działalność w KPiR - ewidencja zdarzeń gospodarczych

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 1 kwietnia 2011
Pytanie:  Jeżeli mały przedsiębiorca prowadzi KPiR samodzielnie, przy zastosowaniu technik informatycznych (zatrudnienia brak, jedna faktura sprzedaży/miesiąc, bez towarów, kilka zakupów usług/miesiąc, PIT-5L, VAT-7), to czy ma obowiązek wpisywania do księgi każdego zdarzenia raz dziennie, po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym?
Odpowiedź: 

Podatnik może dokonać wyboru ujmowania zapisów w kpir.

Podatnik może wybierać na podstawie § 30 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.) ujmowanie zapisów w księdze w porządku chronologicznym na podstawie dowodów i sum miesięcznych przychodów po zakończeniu miesiąca w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Warunkiem jest tu jednak prowadzenie ewidencji sprzedaży. Warunek ten nie dotyczy podatników dokonujących sprzedaży dokumentowanej wyłącznie fakturami.

W tym wypadku cała sprzedaż jest udokumentowana fakturami (a właściwie jedną), więc nie ma przeszkód, aby wybrać ten mniej uciążliwy sposób prowadzenia KPiR. 

Tekst opublikowany: 

4 kwietnia 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel