Księgowanie plastikowych pojemników jako środków trwałych o niskiej wartości

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 9 sierpnia 2011
Pytanie:  Przedsiębiorstwo nasze świadczy usługi wywozu nieczystości. Zakupiliśmy 43 plastikowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów o wartości jednostkowej netto 479 zł. Wartość netto faktury wyniosła 20.597 zł. W dniu zakupu przyjęliśmy pojemniki na magazyn. Czy w dniu wydania z magazynu możemy pojemniki przyjąć na stan środków trwałych na podstawie OT i dokonywać amortyzacji od miesiąca następnego po wprowadzeniu do ewidencji?

Zależy od decyzji kierownika jednostki. Należy zatem rozpocząć…

Odpowiedź: 

Tak, jeśli taka jest decyzja kierownika jednostki, iż pojemniki mają stanowić ze względu na okres użytkowania powyżej 1 roku środki trwałe.


Można to zrobić od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu oddania tych pojemników do użytkowania. Wartość jednostkowa pojemnika jest wprawdzie niska, ale ich globalna wartość uzasadnia amortyzację rozłożoną w czasie, co jest zgodne zarówno z art. 4 ust. 1 uor, jak i art. 32 ust. 6 uor.

Tekst opublikowany: 

9 sierpnia 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel