Księgowanie faktury leasingowej za czynsz na podstawie duplikatu

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 4 kwietnia 2011
Pytanie:  Jak prawidłowo i w jakim okresie ująć fakturę leasingową za czynsz? Duplikat faktury wystawiono 12 stycznia 2011 r. (data wystawienia pierwotnej faktury to 20 grudnia 2010 r., data sprzedaży 4 stycznia 2011 r.). Pierwotna faktura nie dotarła do nas.
Odpowiedź: 

Fakturę za czynsz należy ująć w styczniu 2011 r.

W księgach rachunkowych faktura za czynsz powinna być ujęta w tym okresie sprawozdawczym, którego czynsz dotyczy. Zatem w sytuacji, gdy faktura dotyczy stycznia 2011 r. (data sprzedaży), powinna zostać ujęta jako koszt stycznia 2011 r. Data, z jaką ujęto fakturę, to może być zarówno 4 stycznia 2011 r., jak i 12 stycznia i 31 stycznia - według decyzji kierownika jednostki.

Ponadto proszę zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) podatek naliczony (jeśli przysługuje prawo do jego odliczenia) można odliczyć w okresie rozliczeniowym otrzymania dokumentu (tu duplikatu, gdyż oryginał nie dotarł) albo w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Tekst opublikowany: 

4 kwietnia 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel