Księgowanie dotacji otrzymanej z Funduszu Wyszehradzkiego

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 13 sierpnia 2012
Pytanie:  Proszę o wskazanie prawidłowego księgowania dotacji otrzymanej z Funduszu Wyszehradzkiego. Dotacja jest przyznawana w euro na podstawie umowy zawartej w 2011 r., ale jej ostateczna wysokość jest ustalana na podstawie faktur przedstawionych funduszowi. Kwoty faktur są przeliczane po stałym kursie określonym w umowie. Dotacja wypłacana w euro trafia na rachunek bankowy prowadzony w złotówkach i jest przeliczana przez bank po odpowiednim kursie. Wysokość dotacji została ustalona w 2012 r. Dotacja wpływa w roku 2012. Czy należy ją księgować metodą kasową - wtedy projekt z 2011 r., którego dotyczy, wykaże stratę, a dotacja będzie przychodem 2012 r. niepowiązanym z żadnym projektem. Czy też dotacja jest przychodem 2011 r. powiązanym z kosztami projektu? Jak w takiej sytuacji wycenić zobowiązanie funduszu na koniec 2011 r., skoro jej rzeczywista wysokość nie jest znana (niektóre faktury nie zostaną uznane przez fundusz). Faktury księgowane w 2011 r. są przypisywane do tego źródła finansowania.

Dotacje należy ujmować dopiero w chwili ich kasowego otrzymania - ale to nie wynika wprost z ustawy o rachunkowości. Poznaj więcej szczegółów!

Odpowiedź: 

W tym przypadku należy zwrócić po pierwsze uwagę na fakt, że ustawa o rachunkowości wskazuje, że kursy wymienione w art. 30 ust. 2 uor należy stosować, o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu UE i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie stanowią inaczej. A zatem, do przeliczenia faktur będzie miał zastosowanie stały kurs określony w umowie o dotację. Sposób ujęcia przychodów przedstawiam poniżej!

Różnice kursowe mogą ewentualnie powstać, jeśli kurs, po jakim są przeliczane faktury, będzie inny od tego, jaki zastosował bank, do przeliczenia otrzymanych przez fundację środków.

Sposób ujęcia przychodów

Ustawa o rachunkowości w art. 7 ust. 1 wskazuje, że należy ujmować wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne, ale nie definiuje, co oznacza „niewątpliwe”. Na podstawie tego przepisu uważa się, że dotacje należy ujmować dopiero w chwili ich kasowego otrzymania - ale to wcale nie wynika wprost z ustawy. W tym wypadku, jeśli jest umowa, która daje pewność otrzymania środków, ich wysokość jest potwierdzona wysokością nakładów z faktur, które zrefunduje Fundusz Wyszehradzki, to moim zdaniem nie ma przeszkód, aby w tym samym okresie, co poniesiono koszty, zarachowywać przychody z dotacji, która zostanie kasowo zrealizowana z opóźnieniem.

Inną możliwością jest zawieszanie nakładów na RMK i odnoszenie ich na wynik finansowy dopiero w chwili otrzymania pieniędzy, ale chyba w tym wypadku to zniekształciłoby obraz działalności Państwa fundacji.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel