Kradzież części środka trwałego

Data publikacji:
/appFiles/site_1/images/autor/UEZDzLK3CPA5brk.jpeg

Grzegorz Magdziarz

Poleć znajomemu
Pytanie:  Nasza firma zajmuje się prowadzeniem usług elektryczno-budowlanych. W sierpniu na placu budowy - na terenie stacji transformatorowej, zostały skradzione elementy postawionego przez nas rusztowania. Dany środek trwały został zamortyzowany w całości. Wyrządzona szkoda stanowi kwotę mniejszą od wartości środka trwałego wprowadzonego do ewidencji - ponieważ skradziono tylko część rusztowania. Posiadamy protokół z policji. Jak zaksięgować ten fakt w księdze handlowej z uwagi na fakt, że zlikwidować można tylko środek trwały w całości? Co w tej sytuacji należy zrobić?
Odpowiedź: 

Należy wyksięgować środek trwały z ewidencji w % udziale skradzionej części.

Jednym ze zdarzeń związanych ze środkami trwałymi może być ich kradzież. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji środek trwały nie powinien figurować w księgach rachunkowych, należy również zaprzestać jego amortyzacji. Usunięcie składnika aktywów powinno odbyć się za pomocą dowodu księgowego LT (likwidacja). W tym przypadku dokument powinien zostać wystawiony na podstawie protokołu sporządzonego przez policję po kradzieży.

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b uor (strata wynika pośrednio z działalności operacyjnej i mieści się w ogólnym ryzyku prowadzenia działalności), wartość skradzionego środka trwałego w wysokości nieumorzonej należy zaewidencjonować jako pozostałe koszty operacyjne.

Usunięcie środka trwałego z ksiąg rachunkowych powinno być odzwierciedlone w następujący sposób:

  1. Środek trwały w części umorzonej: strona Wn 050 "Umorzenie środków trwałych", strona Ma 010 "Środki trwałe".
  2. Środek trwały w części nieumorzonej: strona Wn 766 "Pozostałe koszty operacyjne", strona Ma 010 "Środki trwałe".

W Państwa przypadku skradziono część rusztowania. Zakładam, że na oryginalnej fakturze mieliście Państwo to rozbite na poszczególne elementy. Wówczas należy wziąć z faktury odpowiednie wartości i dokonać następującego księgowania, ze względu na fakt, iż rusztowanie było w 100% umorzone:

  • Wn Umorzenie ST
  • Ma Środki trwałe

Pod dokument LT należy podłączyć protokół policji. Gdyby z tym był kłopot, to należy odpowiednio oszacować % wartość skradzionego rusztowania i w tej części dokonać księgowania wg. ewidencji powyżej.

Jeżeli natomiast chodzi o stronę podatkową, warto zwrócić uwagę na art. 16 ust. 1 pkt 5 updop. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że za koszt uzyskania przychodów będzie uznawana wartość, która nie została zamortyzowana.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel