Koszty wycieczki dla pracowników

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 16 października 2013
Pytanie:  Spółdzielnia otrzymała fakturę za przewóz pracowników na wycieczkę do Kazimierza zapłata za fakturę będzie pokryta ze środków obrotowych, gdyż nie ma funduszu socjalnego.  Jak należy zaksięgować ta fakturę?
Odpowiedź: 

Wycieczka dla pracowników jest świadczeniem na ich rzecz, zatem koszt ich przewozu należy razem z kosztem innych atrakcji ująć jako Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników.

1.      Ujęcie faktury:

Wn Rozliczenie zakupu

Wn VAT naliczony ( jeśli na zasadach ogólnych spółdzielnia może go odliczać)

Ma Rozrachunki z dostawcami

2.      Ujęcie kosztu

Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Ma Rozliczenie zakupu

Jeśli jest prowadzony układ kalkulacyjny to są to koszty zarządu.

3.      Zapłata dostawcy

Wn Rozrachunki z dostawcami

Ma Rachunek bankowy

Art. art. 6 ust 2 i art. 20 ust 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013 r. poz. 330 ze zm.)
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel