Korekta zeznania podatkowego za lata ubiegłe - ewidencja księgowa w księgach roku bieżącego

Autor: Wioletta Roman

Dodano: 17 lipca 2007

Pytanie: Dokonaliśmy korekty zeznania podatkowego CIT-8 za rok 2005. Zapłaciliśmy w 2007 r. podatek dochodowy. Na jakich kontach należy ująć tę operację? Dodam, że jest to niewielka kwota, która nie została uznana za błąd podstawowy. W związku z powyższym chcielibyśmy to zdarzenie ująć w księgach roku 2007. Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.

Pytanie: Dokonaliśmy korekty zeznania podatkowego CIT-8 za rok 2005. Zapłaciliśmy w 2007 r. podatek dochodowy. Na jakich kontach należy ująć tę operację? Dodam, że jest to niewielka kwota, która nie została uznana za błąd podstawowy. W związku z powyższym chcielibyśmy to zdarzenie ująć w księgach roku 2007. Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.


Odpowiedź: Jeżeli kwota, w związku z którą dokonano korekty zeznania rocznego za 2005 r., jest nieistotna z punktu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji finansowej i majątkowej w sprawozdaniu rocznym, zdarzenie to ewidencjonuje się w księgach roku bieżącego.


Jednostka, która uznała, że błąd bądź zdarzenie, które zostało wykryte, jest nieistotne z punku widzenia rzetelności danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, ujmuje skutki wykrycia błędu w okresie bieżącym. Podatek dochodowy dotyczący roku 2005 księguje się analogicznie jak podatek roku 2007, tj. zapisem:


Wn konto „Podatek dochodowy”
Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego”


Oczywiście do konta „Podatek dochodowy” można założyć analitykę:

  • rok bieżący,
  • lata ubiegłe,

aby bezpośrednio z kont wynikała informacja o wysokości podatku dochodowego wykazanego w rocznym sprawozdaniu za rok 2007 i rok 2005.


W informacji dodatkowej należy zamieścić również informację, jaka część podatku z tego wykazanego w wyniku finansowym dotyczy lat ubiegłych, a jaka zeznania rocznego składanego za rok 2007.


Podstawa prawna: art. 54 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).


Autor: Wioletta Roman, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Krakowie


Odpowiedź udzielona: 4 lipca 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel