Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Korekta zeznania podatkowego za lata ubiegłe - ewidencja księgowa w księgach roku bieżącego

Autor: Wioletta Roman

Dodano: 17 lipca 2007

Pytanie: Dokonaliśmy korekty zeznania podatkowego CIT-8 za rok 2005. Zapłaciliśmy w 2007 r. podatek dochodowy. Na jakich kontach należy ująć tę operację? Dodam, że jest to niewielka kwota, która nie została uznana za błąd podstawowy. W związku z powyższym chcielibyśmy to zdarzenie ująć w księgach roku 2007. Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.


Odpowiedź: Jeżeli kwota, w związku z którą dokonano korekty zeznania rocznego za 2005 r., jest nieistotna z punktu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji finansowej i majątkowej w sprawozdaniu rocznym, zdarzenie to ewidencjonuje się w księgach roku bieżącego.


Jednostka, która uznała, że błąd bądź zdarzenie, które zostało wykryte, jest nieistotne z punku widzenia rzetelności danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, ujmuje skutki wykrycia błędu w okresie bieżącym. Podatek dochodowy dotyczący roku 2005 księguje się analogicznie jak podatek roku 2007, tj. zapisem:


Wn konto „Podatek dochodowy”
Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego”


Oczywiście do konta „Podatek dochodowy” można założyć analitykę:

  • rok bieżący,
  • lata ubiegłe,

aby bezpośrednio z kont wynikała informacja o wysokości podatku dochodowego wykazanego w rocznym sprawozdaniu za rok 2007 i rok 2005.


W informacji dodatkowej należy zamieścić również informację, jaka część podatku z tego wykazanego w wyniku finansowym dotyczy lat ubiegłych, a jaka zeznania rocznego składanego za rok 2007.


Podstawa prawna: art. 54 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).


Autor: Wioletta Roman, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Krakowie


Odpowiedź udzielona: 4 lipca 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel