Jaką metodę rozliczania różnic kursowych musi stosować podatnik?

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 8 kwietnia 2007

Pytanie: Prowadzę firmę od 15 lat jako osoba fizyczna. Prowadzę pełną księgowość. W związku z tym, że do końca stycznia br. istniała możliwość wyboru rozliczania różnic kursowych, a ja nie złożyłem w US oświadczenia w tej sprawie, jaką metodą wobec tego mam rozliczać różnice kursowe? - pyta przedsiębiorca z tych.

Pytanie: Prowadzę firmę od 15 lat jako osoba fizyczna. Prowadzę pełną księgowość. W związku z tym, że do końca stycznia br. istniała możliwość wyboru rozliczania różnic kursowych, a ja nie złożyłem w US oświadczenia w tej sprawie, jaką metodą wobec tego mam rozliczać różnice kursowe? - pyta przedsiębiorca z tych.


Odpowiedź: Jeżeli nie złożył Pan w urzędzie skarbowym we właściwym terminie oświadczenia o wyborze metody rozliczania różnic kursowych zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), to musi Pan stosować podatkową metodę, opisaną w art. 24c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm., dalej: updof)

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mogą ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem, że w okresie nie krótszym niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.

Podatnicy mieli obowiązek w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody.


Natomiast ci, którzy tego nie uczynili, muszą stosować podatkową metodę rozliczania różnic, która została szczegółowo uregulowana w art. 24c updof. Przepis ten określa m.in. zasady wyliczania różnic kursowych oraz kiedy powstają dodatnie różnice zwiększające przychód, a kiedy ujemne powiększające koszty uzyskania przychodów.


Podstawa prawna: art. 14b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)


Autor: Iza Nowacka, księgowa w biurze podatkowym, specjalista ds. kadrowo-płacowych


Odpowiedź udzielona: 26 lutego 2007 r.
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel