Jak ująć w bilansie ujemnie saldo kredytowe na koncie bankowym?

Autor: Stanisław Hońko

Dodano: 28 maja 2007

Pytanie: Spółka z o.o. posiada konto bankowe z limitem debetowym. Na koniec roku saldo na koncie jest ujemne. Jak należy ująć to w bilansie? – pyta księgowa z Płocka.

Pytanie: Spółka z o.o. posiada konto bankowe z limitem debetowym. Na koniec roku saldo na koncie jest ujemne. Jak należy ująć to w bilansie? – pyta księgowa z Płocka.


Odpowiedź: Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym zobowiązaniem wobec banku i w bilansie powinna go Pani wykazać w pozycji B.III.2a - „Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek – Kredyty i pożyczki”.


Jednym z produktów bankowych są rachunki bieżące dla przedsiębiorców z limitem kredytowym. Środki z kredytu mogą poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa. Po zawarciu z bankiem odpowiedniej umowy oprócz własnych środków firma ma możliwość dysponowania pieniędzmi banku do określonego poziomu zadłużenia.


Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym powoduje jednak, że konto „1 - Rachunki bankowe” nie zawsze będzie wykazywało cechy konta aktywnego.


W przedstawionej przez Panią sytuacji na koniec okresu na tym koncie wystąpi saldo kredytowe, oznaczające zobowiązane wobec banku. Najczęściej to zobowiązanie ma charakter krótkoterminowy, czyli podlega spłacie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wówczas saldo kredytowe konta „1 - Rachunki bankowe” wykaże Pani w poz. B.III.2a - „Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek – Kredyty i pożyczki”.


Jeżeli umowa z bankiem przewiduje bardziej odległy termin niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, wówczas tę część zobowiązań wobec banku powinna Pani ująć w poz. B.II.2 – „Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek – „Kredyty i pożyczki”.

Proszę również zauważyć, że często kredyt w rachunku bieżącym jest określany pojęciem „debet”. Strona „Debet” to łacińska nazwa strony „Winien”, a przecież w wypadku zobowiązań na koncie „1 – Rachunki bieżące” wystąpi saldo kredytowe.


Ta pozorna niekonsekwencja ma uzasadnienie. Kredyt w rachunku bieżącym Pani firmy dla banku stanowi należność, ujmowaną po stronie „Winien” (Debet).


Podstawa prawna: załącznik nr 1 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.).


Autor: Stanisław Hońko, pracownik naukowy Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego


Odpowiedź udzielona: 8 marca 2007 r.
Słowa kluczowe:
bilanskredytrachunek

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel