Ile lat ten sam biegły może badać sprawozdania finansowe jednostki?

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 16 listopada 2009
Pytanie:  Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Czy spółka może na kolejny - 2009 r. podpisać umowę dotyczącą badania sprawozdania finansowego z tym samym biegłym rewidentem, który przez kolejnych 10 lat badał sprawozdania finansowe spółki? Czy istnieje ograniczenie czasowe w zakresie badania sprawozdania finansowego spółki i wydawania opinii przez biegłego?
Odpowiedź: 

Jeżeli jednostka nie jest jednostką zainteresowania publicznego, to wówczas nie ma ograniczeń co do okresu, w jakim mogą być przeprowadzane badania przez tego samego biegłego rewidenta.

Kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat (art. 89 ust. 1 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 649).

Powyższy zapis dotyczy jednostek zainteresowania publicznego, np. emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej.

Tekst opublikowany: 

16 listopada 2009 r.

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel