Ile lat ten sam biegły może badać sprawozdania finansowe jednostki?

Data publikacji:
/appFiles/site_1/images/autor/RgIOnGeMrckoAyz.jpeg

Paweł Sałdyka

Specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu
Poleć znajomemu
Pytanie:  Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Czy spółka może na kolejny - 2009 r. podpisać umowę dotyczącą badania sprawozdania finansowego z tym samym biegłym rewidentem, który przez kolejnych 10 lat badał sprawozdania finansowe spółki? Czy istnieje ograniczenie czasowe w zakresie badania sprawozdania finansowego spółki i wydawania opinii przez biegłego?
Odpowiedź: 

Jeżeli jednostka nie jest jednostką zainteresowania publicznego, to wówczas nie ma ograniczeń co do okresu, w jakim mogą być przeprowadzane badania przez tego samego biegłego rewidenta.

Kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat (art. 89 ust. 1 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 649).

Powyższy zapis dotyczy jednostek zainteresowania publicznego, np. emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej.

Tekst opublikowany: 

16 listopada 2009 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel