Czy trzeba złożyć sprawozdanie finansowe do KRS?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 27 lipca 2010
Pytanie:  Rozliczam sp. z o.o., za 2009 r. został sporządzony bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Suma aktywów wynosi 1.100.000 zł, przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2 mln złotych, średnioroczne zatrudnienie w 2009 r. wynosiło 11 osób. Czy mamy obowiązek składania sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ogłaszania go w Monitorze Polskim?
Odpowiedź: 

Każdy podmiot, który jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzący działalność gospodarczą ma, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), obowiązek złożyć do rejestru sprawozdanie finansowe.

W przypadku Pani spółki kierownik jest odpowiedzialny za złożenie - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego rocznego sprawozdania finansowego, odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty i sprawozdania z działalności

Pani spółka nie przekracza limitów wielkościowych z art. 64 ust. 1 pkt 4 uor, zatem sprawozdanie jako niepodlegające badaniu przez biegłego rewidenta nie jest składane do ogłoszenia w Monitorze Polskim B zgodnie z art. 70 ust. 1 uor.

Tekst opublikowany: 

21 czerwca 2010 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel