Czy sprawozdanie finansowe osoby fizycznej podlega badaniu przez biegłego rewidenta?

Data publikacji:
/appFiles/site_1/images/autor/RgIOnGeMrckoAyz.jpeg

Paweł Sałdyka

Specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu
Poleć znajomemu
Pytanie:  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (pełna księgowość). Czy jestem zobligowany poddać sprawozdanie finansowe mojej firmy badaniu przez biegłego rewidenta?
Odpowiedź: 

Jeśli Pana firma za rok obrotowy 2008 będzie spełniała co najmniej dwa z poniższych kryteriów, to wówczas powinna poddać sprawozdanie za 2009 r. obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą obligatoryjne badanie sprawozdania finansowego uzależnione jest od spełnienia warunków w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223).

Badaniu i ogłaszaniu podlegają m.in. roczne sprawozdania finansowe jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

W celu sprawdzenia czy sprawozdanie za 2009 r. podlega obligatoryjnemu badaniu, do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie należy przyjąć kurs z 31 grudnia 2008 r., wynoszący 4,1724 zł/euro (tabela kursów średnich NBP nr 254/A/NBP/2008 z 31 grudnia 2008 r.).
Tekst opublikowany: 

1 marca 2010 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel