Czy sprawozdanie finansowe osoby fizycznej podlega badaniu przez biegłego rewidenta?

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 1 marca 2010
Pytanie:  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (pełna księgowość). Czy jestem zobligowany poddać sprawozdanie finansowe mojej firmy badaniu przez biegłego rewidenta?
Odpowiedź: 

Jeśli Pana firma za rok obrotowy 2008 będzie spełniała co najmniej dwa z poniższych kryteriów, to wówczas powinna poddać sprawozdanie za 2009 r. obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą obligatoryjne badanie sprawozdania finansowego uzależnione jest od spełnienia warunków w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223).

Badaniu i ogłaszaniu podlegają m.in. roczne sprawozdania finansowe jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

W celu sprawdzenia czy sprawozdanie za 2009 r. podlega obligatoryjnemu badaniu, do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie należy przyjąć kurs z 31 grudnia 2008 r., wynoszący 4,1724 zł/euro (tabela kursów średnich NBP nr 254/A/NBP/2008 z 31 grudnia 2008 r.).
Tekst opublikowany: 

1 marca 2010 r.

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel