Czy można prowadzić biuro rachunkowe nie mając certyfikatu?

Rafał Styczyński

Autor: Rafał Styczyński

Dodano: 12 maja 2012
Pytanie:  Spotkałam się ze stanowiskiem, że osoba fizyczna prowadząca biuro rachunkowe, która nie posiada certyfikatu, ale zatrudnia pracownika z certyfikatem może usługowo prowadzić tylko PKPiR. Czy takie stanowisko jest prawidłowe?

Upewnij się, kto może prowadzić biuro rachunkowe.

Odpowiedź: 

Osoba fizyczna nie może prowadzić biura rachunkowego bez posiadania certyfikatu.

Ustawa o rachunkowości wskazuje, że działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych mogą wykonywać:

  • przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej definiuje przedsiębiorcę jako:
  • osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą;
  • wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są zatem jako wymienieni w ustawie o rachunkowości „pozostali przedsiębiorcy”, którzy, aby prowadzić działalność usługowego prowadzenia ksiąg, muszą powierzyć czynności z tego zakresu osobie uprawnionej.

Reasumując, osoba fizyczna, aby prowadzić biuro rachunkowe, musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne. Nie ma możliwości prowadzenia działalności bez licencji.

- art. 76a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).
Rafał Styczyński

Autor: Rafał Styczyński

Ekspert Portalu FK, doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel