Częstotliwość inwentaryzacji

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Dodano: 11 lipca 2007

Pytanie: Spółka z o.o., w której jestem księgową, prowadzi działalność hotelową, w ramach której świadczy usługi gastronomiczne. Z uwagi na małą ilość powierzchni magazynowej zapasy produktów i surowców gastronomicznych są dwu- lub trzydniowe. Jak często spółka jest zobowiązana do przeprowadzania inwentaryzacji zapasów? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.

Pytanie: Spółka z o.o., w której jestem księgową, prowadzi działalność hotelową, w ramach której świadczy usługi gastronomiczne. Z uwagi na małą ilość powierzchni magazynowej zapasy produktów i surowców gastronomicznych są dwu- lub trzydniowe. Jak często spółka jest zobowiązana do przeprowadzania inwentaryzacji zapasów? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.


Odpowiedź: Osoby prawne mają obowiązek przeprowadzenia spisu z natury składników majątku obrotowego jeden raz na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Przy przechowywaniu zapasów w strzeżonych składowiskach i prowadzeniu ewidencji ilościowo- wartościowej inwentaryzację zapasów można przeprowadzić raz w ciągu 2 lat.


Spis aktywów (za które uznać należy także produkty i surowce gastronomiczne) z natury powinien być sporządzony jeden raz na ostatni dzień każdego roku obrotowego (art. 26 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). Dla porządku należy dodać, że jeżeli zapasy magazynowe aktywów znajdują się w strzeżonych składowiskach i objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, to obowiązek inwentaryzacyjny będzie zachowany, gdy spis z natury będzie przeprowadzany jeden raz w ciągu 2 lat.


Z uwagi na to, że przepisy ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) nie wprowadzają tutaj żadnego szczególnego obowiązku w interesującym nas przedmiocie, stąd też uznać należy, że spółka ma prawny obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji raz w ciągu roku.


Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.).


Autor: Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu


Odpowiedź udzielona: 8 lipca 2007 r.
Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca podatkowy od 1997 r. Usługowo prawem podatkowym zajmuje się od 1992 r., prowadząc od tego roku biuro rachunkowe, w którym aktualnie obsługiwanych jest kilkadziesiąt firm. Kancelaria doradcy podatkowego prowadzona jest od początku obowiązywania ustawy o doradztwie podatkowym, czyli od roku 1997. W latach 2000 - 2004 wykładowca na kursach prowadzonych przez Gdańską Akademię Kształcenia Zawodowego.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel