Częściowa likwidacja środków trwałych

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 31 października 2014
Pytanie:  W wyniku realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków”, powstaną nowe środki trwałe lub istniejące ulegną ulepszeniu. Część starych środków trwałych w wyniku realizacji tego projektu będzie zlikwidowana. Spółka nie zmienia profilu działalności. Czy nieumorzoną wartość zlikwidowanych środków trwałych  zalicza się do wartości początkowej nowych środków trwałych czy  do zwiększenia wartości ulepszonych środków trwałych? Czy  materiał z odzysku po likwidacji środków trwałych lub częściowej likwidacji tj. złom, stanowi przychód podatkowy i księgowany jest w pozostałe przychody operacyjne (konto 762). Czy powinien zmniejszać koszty budowy? 
Odpowiedź: 

Obecnie nie zalicza się nieumorzonej części starych środków trwałych na zwiększenie wartości  nowych aktywów. Stare środki trwałe nie zwiększają użyteczności tych nowych, zatem należy nieumorzoną wartość likwidowanych środków trwałych zaliczyć w pozostałe koszty operacyjne.

Będą to koszty podatkowe, ponieważ likwidacja tych aktywów ma na celu umożliwienie korzystania z nowych, a te przyczyniają się do zabezpieczenia źródła przychodów spółki. Tak samo postępujemy w przypadku ponoszenia nakładów na ulepszenie innych środków trwałych.

Odzyskanie części materiałów nie będzie zmniejszało nakładów na wytworzenie nowego środka trwałego. Nie mają one bowiem związku z wartością użytkową tego składnika aktywów. Wartość odzyskanych materiałów należy ująć jako pozostały przychód operacyjny:

  • Wn Materiały
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel