Błąd trzeba poprawić w księgach rachunkowych bieżącego okresu sprawozdawczego

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 12 sierpnia 2014
Pytanie:  Spółka w listopadzie w 2013 roku kupiła laptop o wartości początkowej 2.599,99 zł brutto (w tym VAT 486,18 podlegający odliczeniu). Firma, zgodnie z polityka rachunkowości kwalifikuje składniki majątku spełniające definicję środków trwałych w taki sposób, że  aktywa o wartości niższej lub równej 1.000 zł zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, środki trwałe o wartości początkowej od 1.000 zł do 3.500 zł, wprowadza do ewidencji i amortyzuje jednorazowo w miesiącu oddania do używania środka trwałego, z kolei te powyżej 3.500 zł wprowadza do środków trwałych i amortyzuje według zasad ogólnie obowiązujących z punktu widzenia prawa podatkowego. Okazało się, że przez pomyłkę amortyzacja laptopa została rozłożona w czasie - na 20 miesięcy z zastosowaniem metody liniowej. Czy w miesięcy, wykryła błąd (lipiec) całą cześć niezamortyzowaną laptopa zaksięgować w koszty amortyzacji (jest to kwota 1.321,10 zł)?
Odpowiedź: 

Popełniona pomyłka nie wywiera istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe jednostki. Należy poprawy dokonać w księgach rachunkowych bieżącego okresu sprawozdawczego. Najwygodniej naliczyć jednorazowo w lipcu brakujący odpis 1321,10 zł. Proszę sprawdzić czy przy naliczeniu amortyzacji za sierpień ten laptop został wyłączony.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel