Błąd trzeba poprawić w księgach rachunkowych bieżącego okresu sprawozdawczego

Pytanie:  Spółka w listopadzie w 2013 roku kupiła laptop o wartości początkowej 2.599,99 zł brutto (w tym VAT 486,18 podlegający odliczeniu). Firma, zgodnie z polityka rachunkowości kwalifikuje składniki majątku spełniające definicję środków trwałych w taki sposób, że  aktywa o wartości niższej lub równej 1.000 zł zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, środki trwałe o wartości początkowej od 1.000 zł do 3.500 zł, wprowadza do ewidencji i amortyzuje jednorazowo w miesiącu oddania do używania środka trwałego, z kolei te powyżej 3.500 zł wprowadza do środków trwałych i amortyzuje według zasad ogólnie obowiązujących z punktu widzenia prawa podatkowego. Okazało się, że przez pomyłkę amortyzacja laptopa została rozłożona w czasie - na 20 miesięcy z zastosowaniem metody liniowej. Czy w miesięcy, wykryła błąd (lipiec) całą cześć niezamortyzowaną laptopa zaksięgować w koszty amortyzacji (jest to kwota 1.321,10 zł)?
Odpowiedź: 

Popełniona pomyłka nie wywiera istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe jednostki. Należy poprawy dokonać w księgach rachunkowych bieżącego okresu sprawozdawczego. Najwygodniej naliczyć jednorazowo w lipcu brakujący odpis 1321,10 zł. Proszę sprawdzić czy przy naliczeniu amortyzacji za sierpień ten laptop został wyłączony.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel