Badanie sprawozdania finansowego

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 1 kwietnia 2009
Pytanie:  Rozliczam spółkę, która w 2007 r. uzyskała przychody netto w wysokości 10.554.160;700 zł, suma aktywów bilansu 3.491.500 zł, średnioroczne zatrudnienie kształtuje się na poziomie 32 osoby. Za 2008 r. spółka uzyskała przychody netto w wysokości 20.235.400 zł, suma aktywów bilansu 4.354.600 zł i średnioroczne zatrudnienie na poziomie 40 osób. Czy bilans za 2008 r. obowiązkowo podlega badaniu?
Odpowiedź: 

Rozliczana przez Panią spółka nie będzie miała obowiązku badania sprawozdania za 2008 r.

O tym, czy badaniu należy poddać sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2008 r. decyduje przekroczenie wartości określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy  z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) w sprawozdaniu finansowym za 2007 r.

Dane wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu NBP na dzień bilansowy, który zgodnie z tabelą nr 252/A/NBP/2007 z 31 grudnia 2007 r. wyniósł: 3,5820 zł/euro.

Jeśli Pani spółka przekroczyłaby 2 z trzech podanych niżej warunków, wtedy istniałby obowiązek badania sprawozdania za 2008 r.

Te wartości to:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec 2007 r. stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej: 2.500.000 euro 8.955.000 zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2007 r. stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej: 5.000.000 euro, czyli 17.910.000 zł.

Oznacza to , że w tym przypadku nie wystąpił obowiązek badania sprawozdania za 2008 r.

Nadmienię ponadto, że także sprawozdanie za 2009 r. nie będzie musiało być badane, ponieważ dane ze sprawozdania 2008 r. nie przekraczają 2 z trzech wielkości:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec 2008 r. stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej: 2.500.000 euro, czyli 10.431.000 zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2008 r. stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej: 5.000.000 euro, czyli 20.862.000 zł.
Tekst opublikowany: 

28 marca 2009 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel