Sprawdź, czy skorzystasz na zmianach w prowadzeniu KPiR

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 13 marca 2018
955697e1a555efdcd0757efbbb60580ddd7ae33d-medium

Resort finansów przygotował projekt zmian rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.  Zmniejszy się liczba obowiązków dla podatników. Czytaj więcej na ten temat.

W dniu 5 marca resort finansów opublikował projekt zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, który trafił do Rządowego Centrum Legislacji.

Proponowane zmiany zmierzają do zmniejszenia liczby obowiązków ciążących na podatnikach.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw, czyli prowadzący lombardy nie będą mieli obowiązku prowadzenia ewidencji udzielonych pożyczek i zastawionych rzeczy.

Podatnik wyśle mniej zawiadomień

Zniknie konieczność zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania o:

  • zawarciu umowy z biurem rachunkowym, której przedmiotem jest prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
  • prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów w razie, gdy rozpoczynają działalności gospodarczej albo w zeszłym roku opodatkowani byli ryczałtem ewidencjonowanym lub prowadzi księgi rachunkowe; zniesienie obowiązku zawiadomienia dotyczy również wspólników spółek cywilnych, jawnych oraz partnerskich, a także rolników;
  • zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Rzetelność podatkowej księgi przychodów i rozchodów

W projekcie rozporządzenia przewidziano rozszerzenie pojęcia rzetelności podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Będzie ona miała ten walor, jeśli podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej uzupełni księgę o brakujące zapisy, np. o faktury sprzedaży bądź dokona korekty błędnych zapisów, np. wyksięguje puste faktury.

 Dowody wewnętrzne

Rozszerzeniu uległ katalog dowodów wewnętrznych na podstawie, których mogą być dokonywane zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Podatnicy dokonujący zakupów będą mogli na podstawie sporządzonych przez siebie dowodów zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na nabycie produktów roślinnych i zwierzęcych bezpośrednio od ich krajowych producentów lub hodowców.

Opinia eksperta

Proponowane zmiany należy ocenić jako pozytywne, w szczególności zniesienie obowiązku przesyłania do urzędów skarbowych różnego rodzaju zawiadomień, co było wyrazem tendencji do nadmiernego nadzorowania czy też kontrolowania podatników. Z pewnością można powiedzieć, iż zmniejszanie tego typu obowiązków zmierza ku debiurokratyzacji fiskusa.

Etap legislacyjny:

projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – przekazany do konsultacji publicznych.

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel