Skutki podatkowe przekazania żonie samochodu wykupionego wcześniej z leasingu

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Dodano: 21 września 2018
Pytanie:  Podatnik posiada w środkach trwałych samochód osobowy rok temu wykupiony z leasingu. Teraz chce zaprzestać wykorzystywania w działalności, zamierza wycofać ze środków trwałych i przekazać darowizną na rzecz współmałżonka. Jakie skutki w KPiR ma wycofanie i darowizna? Załóżmy, że wartość pojazdu powyżej 15.000 zł.
Odpowiedź: 

Darowanie wykupionego  samochodu żonie jest podatkowo obojętne. Darowizna między małżonkami jest możliwa jeżeli mają oni rozdzielność majątkową.

W przypadku wykupu z leasingu operacyjnego za datę nabycia uznaje się przeniesienie własności - a więc datę wykupu. Przed tą datą bowiem samochód stanowił własność leasingodawcy, a leasingobiorca jedynie z niego korzystał.

Darowizny nie podlegają podatkowi dochodowemu (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). W zakresie darowizny dla małżonka przewidziano również zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, należy jedynie pamiętać o terminowym złożeniu zgłoszenia o nabyciu rzeczy przez żonę SD-Z2 (art. 4a usd).

W efekcie wyprowadzenie wykupionego samochodu z jednoosobowej działalności gospodarczej przez podarowanie go żonie jest podatkowo obojętne. Jedynie jeśli samochód został zakwalifikowany jako towar, to konieczna jest korekta kosztów jego nabycia - utracą one bowiem związek z przyszłymi przychodami ze sprzedaży, skoro do niej nie dojdzie. Oczywiście należy zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Ewentualna sprzedaż samochodu przez żonę będzie podlegała opodatkowaniu jako dochód z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomej - według skali podatkowej (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT).  Obowiązek opodatkowania tego dochodu ustaje po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Prawnik specjalizujący się w podatkach dochodowych, wieloletni pracownik administracji celnej i skarbowej, gdzie zajmował się egzekucją, postępowaniami karnoskarbowymi, ulgami i odpowiedzialnością podatkową. Obecnie współpracownik wielu znanych wydawnictw.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel