Niezgodny z prawem zapis w regulaminie ZFŚS

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 14 czerwca 2012
Pytanie:  Czy zapis w regulaminie ZFŚS odnośnie przeznaczenia funduszu: „-dofinansowanie do zakupu środków zdrowotnych i ortopedycznych - pomoc taka może być przyznana raz na 3 lata w wysokości do 300,00 zł” jest zgodny z prawem? Często powołując się na ten zapis wypłacane jest dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

Można dofinansowywać z ZFŚS np. okulary dla takich osób uprawnionych do korzystania z funduszu jak np. emeryci i renciści - byli pracownicy czy dzieci pracownika. Oczywiście biorąc pod uwagę sytuację życiową, rodzinną i materialną.

Odpowiedź: 

Powołany w pytaniu przepis regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest niezgodny z prawem w zakresie, w jakim dotyczy okularów dla pracowników zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi.

Zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe - pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Oznacza to, że pracodawca ma zapewnić okulary zawsze wtedy, gdy zaleci to lekarz np. po badaniach okresowych czy kontrolnych. Kwota dofinansowania ma być taka, żeby wystarczyła realnie na zakup okularów, zatem może składać się z kosztów szkieł zapisanych przez lekarza i najtańszej oprawki dla dorosłych.

Ten obowiązek nie ma nic wspólnego z sytuacją życiowa, rodzinną i materialną pracownika. Nie może wiec być finansowany za środków ZFŚS. Pracodawca nie może „przerzucać” kosztów zapewniania bhp w firmie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Natomiast można dofinansowywać z ZFŚS np. okulary dla takich osób uprawnionych do korzystania z funduszu jak np. emeryci i renciści - byli pracownicy czy dzieci pracownika. Oczywiście biorąc pod uwagę sytuację życiową, rodzinną i materialną.

Tekst opublikowany: 

30 maja 2012 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel