Jak prawidłowo ustalić kryteria do otrzymania świadczeń z ZFŚS?

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 17 listopada 2010
Pytanie:  Zbliża się koniec roku, w związku z tym chcielibyśmy wypłacić pracownikom na święta świadczenia pieniężne z ZFŚS. Obecnie jestem na etapie ustalania kryteriów dochodowych do otrzymania tych. Wyodrębniłam 4 kryteria socjalne: I od 0 do 550 zł, II od 551 zł do 750 zł, III od 751 zł do 1000 zł, IV powyżej 1000 zł. Czy ustawa o ZFŚS zobowiązuje do określenia górnej granicy dochodów pracowników upoważnionych do korzystania z ZFŚS?
Odpowiedź: 

Nie, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie wymaga wprowadzenia takiego ograniczenia. Wprowadza ona jedynie ogólną zasadę, jaką pracodawca powinien kierować się przy przyznawaniu pracownikom świadczeń z ZFŚS. W myśl powołanej ustawy, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.

Natomiast zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w Regulaminie ZFŚS, uzgadnianym w porozumieniu ze związkami; a u pracodawcy, u którego nie działają związki - z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Zatem, najważniejsze jest, żeby pracodawca, np. tak jak w opisanym w pytaniu przypadku, zróżnicował dochody pracowników, jako kryterium przyznawania świadczeń z ZFŚS. Nie trzeba natomiast „zostawiać” bardziej zamożnych pracowników poza ZFŚS, z tym, że ta grupa pracowników powinna otrzymywać świadczenia z ZFŚS w najniższej wysokości.

PRZYKŁAD

Prawidłowe będzie ustalenie, że pracownicy o dochodzie na członka rodziny w przedziale:

  • 0 - 550 zł - otrzymuje 650 zł dofinansowania do wypoczynku,
  • 551 - 750 zł - otrzymuje 500 zł dofinansowania do wypoczynku,
  • 751 - 1000 zł - otrzymuje 400 zł dofinansowania do wypoczynku,
  • powyżej 1000 zł - otrzymuje 300 zł dofinansowania do wypoczynku.
Tekst opublikowany: 

8 listopada 2010 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel