Jak prawidłowo ustalić kryteria do otrzymania świadczeń z ZFŚS?

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano:
Pytanie:  Zbliża się koniec roku, w związku z tym chcielibyśmy wypłacić pracownikom na święta świadczenia pieniężne z ZFŚS. Obecnie jestem na etapie ustalania kryteriów dochodowych do otrzymania tych. Wyodrębniłam 4 kryteria socjalne: I od 0 do 550 zł, II od 551 zł do 750 zł, III od 751 zł do 1000 zł, IV powyżej 1000 zł. Czy ustawa o ZFŚS zobowiązuje do określenia górnej granicy dochodów pracowników upoważnionych do korzystania z ZFŚS?
Odpowiedź: 

Nie, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie wymaga wprowadzenia takiego ograniczenia. Wprowadza ona jedynie ogólną zasadę, jaką pracodawca powinien kierować się przy przyznawaniu pracownikom świadczeń z ZFŚS. W myśl powołanej ustawy, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.

Natomiast zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w Regulaminie ZFŚS, uzgadnianym w porozumieniu ze związkami; a u pracodawcy, u którego nie działają związki - z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Zatem, najważniejsze jest, żeby pracodawca, np. tak jak w opisanym w pytaniu przypadku, zróżnicował dochody pracowników, jako kryterium przyznawania świadczeń z ZFŚS. Nie trzeba natomiast „zostawiać” bardziej zamożnych pracowników poza ZFŚS, z tym, że ta grupa pracowników powinna otrzymywać świadczenia z ZFŚS w najniższej wysokości.

PRZYKŁAD

Prawidłowe będzie ustalenie, że pracownicy o dochodzie na członka rodziny w przedziale:

  • 0 - 550 zł - otrzymuje 650 zł dofinansowania do wypoczynku,
  • 551 - 750 zł - otrzymuje 500 zł dofinansowania do wypoczynku,
  • 751 - 1000 zł - otrzymuje 400 zł dofinansowania do wypoczynku,
  • powyżej 1000 zł - otrzymuje 300 zł dofinansowania do wypoczynku.
Tekst opublikowany: 

8 listopada 2010 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel