Czy każda firma musi wypłacać świadczenie urlopowe?

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 12 października 2011
Pytanie:  Czy firma zatrudniająca 21 osób musi wypłacać świadczenie urlopowe jeśli nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Czy też może go nie płacić?

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - mają wybór: mogą tworzyć ZFŚS lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Sprawdź, czy taki obowiązek mają pracodawcy zatrudniający ponad 20 pracowników.

Odpowiedź: 

Taka firma nie płaci w ogóle świadczenia urlopowego. Pracodawca zatrudniający 20 lub więcej pracowników w przeliczeniu na pełne etaty jest bowiem zobowiązany do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Pracodawca może go nie tworzyć, tylko wtedy, gdy zostaną spełnione warunki określone w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Mianowicie:

  • zostanie do układu zbiorowego pracy wprowadzone postanowienie o tym, że ZFŚS nie jest tworzony,
  • jeżeli u pracodawcy nie działają związki zawodowe - takie postanowienie musi znaleźć się w regulaminie wynagradzania,
  • zanim się jednak tam znajdzie - musi być zaakceptowane przez przedstawiciela załogi wybranego do reprezentowania jej interesów.

Jeżeli pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty uda się uwolnić od obowiązku tworzenia ZFŚS to nie musi on wypłacać pracownikom świadczenia urlopowego. Natomiast to pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - mają wybór: mogą tworzyć ZFŚS lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Jeżeli zatrudniają mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ale fizycznie jest ich co najmniej 20 (np. 20 osób zatrudnionych na ¼  etatu) - wtedy postanowienie o niewypłacaniu świadczenia urlopowego musi być zapisane w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Natomiast jeżeli u takiego „małego” pracodawcy nie działają związki zawodowe, ani nie musi tworzyć regulaminu wynagradzania (zatrudnia mniej niż 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty i w ogóle mniej niż 20 osób np. 10 pracowników) -

Informacje w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazuje pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u tego pracodawcy, np. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, poprzez wewnętrzną pocztę, jeżeli wszyscy pracownicy mają do niej dostęp.

Tekst opublikowany: 

3 października 2011 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel