Czy każda firma musi wypłacać świadczenie urlopowe?

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano:
Pytanie:  Czy firma zatrudniająca 21 osób musi wypłacać świadczenie urlopowe jeśli nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Czy też może go nie płacić?

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - mają wybór: mogą tworzyć ZFŚS lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Sprawdź, czy taki obowiązek mają pracodawcy zatrudniający ponad 20 pracowników.

Odpowiedź: 

Taka firma nie płaci w ogóle świadczenia urlopowego. Pracodawca zatrudniający 20 lub więcej pracowników w przeliczeniu na pełne etaty jest bowiem zobowiązany do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Pracodawca może go nie tworzyć, tylko wtedy, gdy zostaną spełnione warunki określone w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Mianowicie:

  • zostanie do układu zbiorowego pracy wprowadzone postanowienie o tym, że ZFŚS nie jest tworzony,
  • jeżeli u pracodawcy nie działają związki zawodowe - takie postanowienie musi znaleźć się w regulaminie wynagradzania,
  • zanim się jednak tam znajdzie - musi być zaakceptowane przez przedstawiciela załogi wybranego do reprezentowania jej interesów.

Jeżeli pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty uda się uwolnić od obowiązku tworzenia ZFŚS to nie musi on wypłacać pracownikom świadczenia urlopowego. Natomiast to pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - mają wybór: mogą tworzyć ZFŚS lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Jeżeli zatrudniają mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ale fizycznie jest ich co najmniej 20 (np. 20 osób zatrudnionych na ¼  etatu) - wtedy postanowienie o niewypłacaniu świadczenia urlopowego musi być zapisane w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Natomiast jeżeli u takiego „małego” pracodawcy nie działają związki zawodowe, ani nie musi tworzyć regulaminu wynagradzania (zatrudnia mniej niż 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty i w ogóle mniej niż 20 osób np. 10 pracowników) -

Informacje w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazuje pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u tego pracodawcy, np. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, poprzez wewnętrzną pocztę, jeżeli wszyscy pracownicy mają do niej dostęp.

Tekst opublikowany: 

3 października 2011 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel