Tradycyjne papierowe zwolnienia lekarskie będą mogły być wystawiane do 30 listopada 2018 r.

Dodano: 12 czerwca 2018
7fc19bcdde9c7ff9ff5544ac3a51cf4ee6c26a10-medium

1 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę, która ma na celu przedłużenie możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy w dotychczasowej (tj. papierowej) formie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny w formie papierowej (do dnia 30 czerwca 2018 r.) oraz w formie elektronicznej.

Ustawa wydłuża okres, w którym będą mogły być wystawiane tradycyjne – papierowe zwolnienia lekarskie - do dnia 30 listopada 2018 r.

Ponadto, ustawa zmienia z dnia 1 lipca 2018 r. na dzień 1 grudnia 2018 r. termin uchylenia przepisu, na którego podstawie Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dokonuje zwrotu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych kosztów związanych z wyprodukowaniem i dystrybucją druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 10 maja 2018 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i   macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel