Papierowe ZUS ZLA do końca 2018 a nie 2017 roku

Dodano: 5 grudnia 2016
49ff612605b506f35f8a29cd86760f85e9fa21d9-medium

Jeszcze do końca grudnia 2018 r. lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie w dotychczasowej formie na drukach ZUS ZLA. Dowiedz się więcej na ten temat.

Przypomnijmy, że początkowo wersja papierowa miała zniknąć z końcem 2017 roku.Jednak ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066) wprowadziła, obok dotychczas istniejącej, nową formę zaświadczenia lekarskiego - od 1 stycznia 2016 r. zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy mogą być wystawiane w formie elektronicznej.

Dla dotychczasowych papierowych druków ZUS ZLA został przewidziany okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2017 r. Jednak okres ten ma zostać wydłużony do 31 grudnia 2018 r.

Takie zmiany zostały przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto projektowane przepisy przewidują także możliwość zastosowania nowego, prostszego sposobu uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich oczywiście obok dotychczas dopuszczonych form.

Mają one umożliwić wystawiającym zaświadczenie lekarskie ominięcie barier związanych z trudnościami w obsłudze oraz dostępie do profilu zaufanego ePUAP oraz uniknięcie kosztów związanych z zakupem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W związku z wprowadzonymi zmianami zaświadczenie lekarskie będzie mogło być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego podpisanego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym, udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2017 r., z wyjątkiem art. 2, który wydłuża okres stosowania papierowych zwolnień lekarskich, który ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.mpips.gov.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel