Jak powinno wyglądać wzorcowe ogłoszenie rekrutacyjne po wejściu RODO

Autor: Kostecka Anna

Dodano: 22 czerwca 2018
e9484e60fcee6413bd5209e7d2f62bb27d6db9db-medium

Obowiązujące od 25 maja 2018 r. przepisy RODO nałożyły na firmy wiele obowiązków związanych z przetwarzanie danych osobowych. Jednym z nich jest obowiązek umieszczenia odpowiednich klauzul w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Jakie klauzule umieścić, aby ogłoszenie rekrutacyjne było zgodne z przepisami RODO? Sprawdź.

Od 25 maja br. w związku z koniecznością wdrożenia RODO, w każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym firma zatrudniająca powinna zamieszczać następujące klauzule:

  1. Klauzula zgodności z prawdą: „Oświadczam, że podane dane osobowe są rzetelne i prawdziwe”.
  2. Klauzula poinformowania kandydata do pracy o prawach w zakresie jego danych osobowych.
  3. Klauzula o okresie przetwarzania danych osobowych – taka informacja powinna znaleźć się w ramach informacji dla kandydata do pracy i prawach w zakresie danych osobowych.
  4. Klauzula o dalszym przetwarzaniu danych. Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia RODO, jeżeli po zakończeniu procesu rekrutacji podmiot zatrudniający chce dalej przetwarzać dane osobowe przekazane przez kandydata do pracy na potrzeby innych rekrutacji, musi przed tym dalszym przetwarzaniem poinformować osobę zainteresowaną o innym celu przetwarzania i przekazać jej informacje:
  • o okresie trwania dalszego przetwarzania, a jeśli nie jest możliwe o kryteriach ustalania tego okresu,
  • o jej prawach dostępu do danych, do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz złożenia skargi do organu nadzorczego,
  • o prawie do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania – jeśli chodzi o przetwarzanie danych podanych dobrowolnie (za zgodą kandydata do pracy.
Ponadto należy poinformować czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy kandydat do pracy jest zobowiązany do ich podania i jakie są konsekwencje ich niepodania.
  1. Klauzula dobrowolności podania nieobowiązkowych danych osobowych: „Oświadczam, że w pełni świadomie i dobrowolnie podaję firmie GEKOL sp. z o.o. podczas i w związku z procesem rekrutacji na stanowisko starszy inżynier ds. systemów zabezpieczeń inne dane osobowe niż wymagane prawem pracy i wyrażam w pełni dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez firmę GEKOL sp. z o.o. do zakończenia wskazanego procesu rekrutacji”.
  2. Klauzula o możliwości odbioru danych. Informuję, że w ciągu 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko starszy inżynier ds. systemów zabezpieczeń może Pan odebrać swoje dane osobowe, a w przeciwnym wypadku – gdy termin upłynie bezskutecznie – dane osobowe zostaną zniszczone. 

Przeczytaj także:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Słowa kluczowe:
ogłoszenie o pracęrodo
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel