4 ważne obowiązki dla służb kadrowo-płacowych przed dopuszczeniem pracownika do pracy

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 6 września 2016

Twoja firma przyjęła pracowników od 1 września? Jeżeli tak pamiętaj o tym, aby przygotować dla niego umowę o pracę na piśmie albo przynajmniej potwierdzić mu podstawowe ustalenia związane z zawarciem umowy o pracę jeszcze przed dopuszczeniem do pracy. Za brak potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy Twojej firmie będzie groziła kara. Dowiedz się więcej na ten temat.

Od 1 września br. każdy zatrudniony w Twojej firmie pracownik musi mieć umowę na piśmie albo pisemnie potwierdzone jej warunki.

Obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę jeszcze przed dopuszczeniem go  do pracy wynika z ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. poz. 910), która obowiązuje od 1 września 2016 r. 

Jak było do tej pory?

Do niedawna obowiązywał przepis, który dawał pracodawcom możliwość zawarcia umowy z pracownikiem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

Prowadziło to do nadużyć i niewypełniania obowiązku zgłaszania osoby zatrudnionej do ubezpieczenia społecznego.

Do końca wakacji, zgodnie z Kodeksem pracy, umowę o pracę należało potwierdzić pracownikowi w dniu jej podjęcia - czyli do końca tego dnia.

Podczas kontroli inspekcji pracy osoby, które takiej umowy nie miały, wskazywane były jako pracujące pierwszy dzień.

W ocenie Państwowej Inspekcji Pracy tzw. „syndrom pierwszej dniówki" to najczęściej nieprawdziwa informacja służąca pracodawcom do nielegalnego zatrudniania.

Jak jest od 1 września 2016 roku?

Po zmianie, pracodawca i każdy pracujący musi mieć umowę na piśmie. Jeżeli umowa o pracę została zawarta ustnie powinieneś potwierdzić pisemnie jej warunki, czyli:

  • rodzaj umowy i
  • warunki, takie jak wysokość i sposób wynagradzania, miejsce pracy, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy.
Potwierdzanie umowy na piśmie to nie to samo co tzw. informacja o warunkach zatrudnienia. Nadal musisz ją wydać pracownikowi w terminie 7 dni od zawarcia umowy o pracę (a nie od rozpoczęcia pracy).

Nowe przepisy ułatwią inspektorom pracy stwierdzanie przypadków nielegalnego zatrudniania pracowników. 

Ponadto przed dopuszczeniem pracownika do pracy masz obowiązek zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy, a w przypadku pracownika młodocianego - zapoznać go z wykazem lekkich prac.

Ustawa ma ograniczyć zatrudnianie w szarej strefie oraz zwiększyć ochronę  praw pracowników, czyli ułatwić dochodzenie przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także umożliwić korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tekstach:

Skutki wprowadzonych zmian dla Ciebie od 1 września br.:

  1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy masz obowiązek ustalenia umowy na piśmie.
  2. Jeżeli nie ma pisemnej umowy należy potwierdzić na piśmie jej warunki.
  3. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy go zapoznać z regulaminem pracy, oczywiście jeżeli w firmie obowiązuje regulamin pracy.
  4. Jeżeli zatrudniany jest pracownik młodociany należy go zapoznać z obowiązującym w zakładzie pracy wykazem prac lekkich.
Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel