Sprawdź, w jaki sposób można ominąć zakaz handlu w niedzielę, gdy firma zatrudnia pracowników

Iwona Kusio-Szalak

Autor: Iwona Kusio-Szalak

Dodano: 23 kwietnia 2018
375db872fa3d854b77d0db622ee735c35f348553-medium

Ustawa obowiązująca od 1 marca 2018 r. zakazuje handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. Jak obejść zakaz handlu, gdy zatrudnia się pracowników? Co radzi ekspert?

Problem: Przedsiębiorca prowadzi sklep ogólnospożywczy i zatrudnia dwóch pracowników. Czy jeżeli jednego z nich uczyni właścicielem sklepu w 1% (zawiąże z nim spółkę) to będzie mógł on sprzedawać towary w sklepie w niedzielę, gdy obowiązuje zakaz handlu?

Rozwiązanie: Jeśli przedsiębiorca prowadzi sklep ogólnospożywczy i zatrudnia dwóch pracowników, a z jednym z nich zawiąże spółkę, wówczas wspólnik będzie mógł sprzedawać towary w sklepie w niedzielę, gdy obowiązuje zakaz handlu.

Dla kogo obowiązuje zakaz handlu w niedzielę?

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) wykonujący zarobkową działalność handlową w obiekcie, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownia, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu – mają zakaz handlu, jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych.

Zatem ustawa zakazuje handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. Przez pojęcie „handel” należy rozumieć na gruncie omawianej ustawy proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne. Natomiast wykonywanie czynności związanych z handlem to w istocie rzeczy wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie czynności związanych z magazynowaniem towarów i ich inwentaryzacją.

Placówki handlowe nie muszą być fizycznie zamknięte, gdyż ustawa zakazuje handlu, wykonywania czynności związanych z handlem czy wszelkich czynności polegających na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne, ale nie nakazuje ich zamknięcia. Sklepy mogą być otwarte, ale nie można w nich sprzedawać.

Kogo uważa się za pracownika i osobę zatrudnioną?

Zgodnie z ww. ustawą pracownikiem jest:

 • osoba zatrudniona w placówce handlowej, zgodnie z Kodeksem pracy, a także
 • osoba skierowana do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Natomiast osobą zatrudnioną jest osoba fizyczna, wykonująca w placówce handlowej pracę na podstawie umów prawa cywilnego, a także osoba skierowana do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego, zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Przeczytaj także:

Jakie są sankcje za złamanie zakazu?

Należy też pamiętać, iż ustawa wymierza karę za nieodpłatne powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem. Pamiętaj, że ustawa nie zakazuje mieć otwartego sklepu, zakazuje tylko handlu

Złamanie ustawowego zakazu handlu w niedziele, święta i inne wskazane dni została przewidziana kara grzywny w wysokości od 1.000 do nawet 100.000 złotych.

Zapamiętaj!

 • Można zawrzeć spółkę z zatrudnionym u siebie pracownikiem, w której formą rozliczenia wspólników będzie procentowy udział w zysku.
 • Pamiętaj, że jeśli nawet będzie to udział 1%, to fakt ten nie wypełnia ww. przesłanek, bowiem wspólnik, nie będzie, ani osobą zatrudnioną, ani też pracownikiem, a praca na rzecz spółki wykonywana będzie z innego stosunku prawnego i traktowana będzie jako wkład w postaci własnej pracy na rzecz spółki.
 • Będąc przedsiębiorcą można osobiście prowadzić handel w dni objęte zakazem, jeżeli pracuje on we własnym imieniu i na własny rachunek. Nie dotyczy: franczyzobiorców, ajentów, sklepów.
        • Można uniknąć zakazu handlu w niedzielę,otwierając showroomy oraz sklep internetowy.
        • Można handlować w niedzielę i święta objęte zakazem, jeżeli przedsiębiorca prowadzi kiosk na dworcu kolejowym lub szpitalu.
 • Można także postawić automaty z przekąskami, słodyczami i napojami oraz z zabawkami.
 • Jednym z rozwiązań obejścia zakazu jest zmiana profilu działalności. Pamiętaj, że w tym przypadku sama zmiana, poszerzenie asortymentu nie wystarczy. Konieczne jest, aby działalność przeważająca, która pozwala w niektórych przypadkach handlować w dni zakazane, została wskazana we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

 • Pamiętaj, że ustawa nie zakazuje mieć otwartego sklepu, zakazuje tylko handlu w nim, który będą prowadzić pracownicy, zleceniobiorcy, także członkowie rodziny, nawet gdy za ten czas nie wezmą wynagrodzenia.
 • Zakaz handlu nie obejmie placówek handlowych, w których sprzedaż prowadzona jest wyłącznie przez przedsiębiorcę wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Podstawa prawna: 
 • ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305),
 • ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.).
Iwona Kusio-Szalak

Autor: Iwona Kusio-Szalak

Radca prawny. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Specjalizuje się w prawie pracy, w szczególności w zagadnieniach związanych z tworzeniem umów i dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, a także czasem pracy, zgodnym z prawem zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami rodzicielskimi. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu zarówno pracowników, jak i pracodawców w sporach pracowniczych przed sądami pracy.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel