Sprawdź, o czym pamiętać wyznaczając dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Katarzyna  Błażejewska

Autor: Katarzyna Błażejewska

Dodano: 14 grudnia 2020
Dodatkowy dzień wolny za sobotę. Jak wyznaczyć?

W tym  roku 26 grudnia - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia - przypada w sobotę, a to oznacza, że pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny. Jak wyznaczyć dodatkowy dzień wolny?

Zgodnie z artykułem 130 Kodeksu Pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

W praktyce oznacza to, że pracodawca ma do rozplanowania, a pracownicy do przepracowania mniejszą ilość dni i godzin pracy w okresie rozliczeniowym z sobotnim świętem (sobota traktowana jest jako dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy), niż gdyby takie święto nie wystąpiło, albo wypadło w niedzielę.

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się, mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w tym okresie, a następnie, kolejno, do otrzymanej liczby godzin dodaje się iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku, a następnie odejmuje iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w innym dniu niż niedziela.

Dodatkowo wymiar czasu pracy pracownika ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Jak wyznaczyć dodatkowy dzień wolny

U pracujących w sztywnych rozkładach czasu pracy, od poniedziałku do piątku, należy zatem wyznaczyć dodatkowy dzień wolny. Może to nastąpić zarówno przed dniem świątecznym, jak i po. Ważne tylko, aby wystąpiło to w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada w sobotę.  Niewyznaczenie takiego dnia spowoduje, że pracownicy przepracują więcej dni i godzin, niż wynika to z prawidłowego wymiaru czasu pracy i będą uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia za nadgodziny.
Natomiast u podwładnych z grafikami należy zaplanować po prostu odpowiednią ilość dni i godzin pracy.

Pracodawca może wyznaczyć dodatkowy dzień wolny odgórnie dla wszystkich pracowników, jak i dla poszczególnych grup czy działów. Przyjmuje się bowiem, że nie wszyscy muszą wykorzystać go w tym samym terminie.

O wyznaczeniu dnia wolnego należy zatrudnionych poinformować w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy, np. wysyłając do wszystkich e-mail.

Absencje a udzielnie dnia wolnego

Jeśli zdarzy się sytuacja, że w wyznaczonym dniu wolnym za sobotnie święto pracownik zachoruje, nie spowoduje to konieczności udzielenia mu innego dodatkowego dnia wolnego.

Podobnie z urlopem. Jeśli przykładowo  pracownik wykorzystuje zaplanowany urlop przez cały tydzień, w którym wyznaczono dzień wolny za święto w sobotę, nie ma potrzeby wskazywania mu dodatkowego wolnego - jego pula urlopowa nie zostanie pomniejszona o ten dzień, gdyż urlopu nie udziela się na dni wolne przyznane za sobotnie święta.

Rozplanowując czas pracy należy zatem pamiętać o świętach występujących w sobotę i ich wpływie na wymiar czasu pracy, dostosowując swoje działania do obowiązujących reguł.

Katarzyna  Błażejewska

Autor: Katarzyna Błażejewska

Project Manager, Dział Usług Kadrowo-Płacowych Mazars
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel