Czy dla kierowcy zatrudnionego w równoważnym czasie pracy należy sporządzić harmonogram czasu pracy?

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 23 lipca 2009
Pytanie:  Firma budowlana zatrudnia kierowcę samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do przewozu rzeczy na potrzeby własne. Obowiązuje go równoważny system czasu pracy. Czy w tej sytuacji należy sporządzać harmonogram czasu pracy dla tego kierowcy?
Odpowiedź: 

Tak, dla kierowcy zatrudnionego w równoważnym czasie pracy należy. sporządzić harmonogram czasu pracy.

Wątpliwość powstaje na tle zapisu w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. nr 92, poz. 879 z późn. zm.), z którego wynika, że rozkłady czasu pracy kierowcy wykonującego przewóz regularny osób są ustalane na okresy nie krótsze niż 2 tygodnie, natomiast rozkładów czasu pracy nie ustala się dla kierowcy wykonującego przewóz rzeczy.

Ta zasada nie ma jednak zastosowania do kierowców zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy. Wynika to z wykładni całej ustawy o czasie pracy kierowców przyjętej przez Główny Inspektorat Pracy.

Zgodnie z wykładnią GIP: „Rozkładów czasu pracy nie ustala się dla kierowcy wykonującego przewóz rzeczy. Regulacja ta związana jest bezpośrednio z tzw. podstawowym systemem czasu pracy. Przewiduje on pracę nieprzekraczającą 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym czterech miesięcy. Natomiast, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców, do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do dziesięciu godzin na dobę, a do pozostałych kierowców do 12 godzin na dobę - w ramach równoważnego systemu czasu pracy. Przepis dopuszczający dobowy wymiar czasu pracy powyżej ośmiu godzin przewiduje, że takie przedłużenie jest możliwe jedynie zgodnie z przyjętymi rozkładami czasu pracy, a zatem brak jest prawnych możliwości ich nietworzenia”.

Podstawa prawna: 

- art. 11 ust 2 i 2a oraz art. 15 ust 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. nr 92, poz. 879 z późn. zm.),
- stanowisko Głównej Inspekcji Pracy w sprawie ustalania rozkładów czasu pracy przy przewozach rzeczy (GNP 302/4560-184/07).

Tekst opublikowany: 

23 lipca 2009 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel