Co z 12 listopada? Sprawdźmy, czy będzie dniem wolnym

Dodano: 6 listopada 2018
święto niepodległości

Do Sejmu w ekspresowym tempie wpłynął projekt ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Ustawa została uchwalona przez Sejm 23 października br. i 24 października br. przekazana do Senatu. Senat wprowadził do niej poprawki i co dalej?

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 października 2018 r. ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadził do jej tekstu trzy poprawki i 29 października br. ponownie przekazał do Sejmu. Jeżeli jutro Sejm na posiedzeniu (7 listopada br.) nie zajmie się ustawą, dzień 12 listopada będzie dniem pracy, gdyż zostało mało czasu na podpisanie ustawy przez Prezydenta RP i opublikowanie jej w Dzienniku Ustaw.

Jakie poprawki wprowadził Senat?

Pierwsza z nich skreśla preambułę. Zdaniem Senatu istotą nowo stanowionego święta jest upamiętnienie i uczczenie faktu odzyskania w dniu 11 listopada 1918 r. Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, a nie dnia 11 listopada 2018 r., tj. dnia rocznicy odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską Niepodległości.

Kolejna w art. 1 proponuje, aby art. 1 określał pełną nazwę święta. Zatem ustanawia się dzień 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaniem Senatu przepis kreujący święto – jako podstawowy z punktu widzenia całego aktu – nie powinien posługiwać się nazwą święta w wersji skróconej. Ponadto w art. 1 nie należy przesądzać, iż nowo stanowione święto będzie miało charakter uroczysty. Użycie w przepisie przymiotnika „uroczyste” sugeruje, że w tym dniu będą miały miejsce oficjalne uroczystości państwowe, a te – w ocenie Senatu – odbędą się w dniu 11 listopada 2018 r.

Przeczytaj także:

12 listopada. Czy będzie kolejny dzień wolny od pracy

Trzecia poprawka zmierza do tego, aby w dniu 12 listopada 2018 r. obowiązywały ogólne przepisy dotyczące ograniczenia handlu analogiczne do tych, które obowiązują w niedzielę i inne dni świąteczne.

Zdaniem Senatu, który podzielił opinię partnerów społecznych, reprezentujących pracowników handlu (m. in. NSZZ „Solidarność”), że pracownicy handlu nie mogą być traktowani gorzej niż pracownicy innych działów gospodarki.

Oprac. Redakcja Portalu FK

Podstawa prawna: 
  • uchwała Senatu RP z 26 października 2018 r. w sprawie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel