12 listopada. Czy będzie kolejny dzień wolny od pracy

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 24 października 2018
12 listopada dniem wolnym od pracy

23 października br. odbyło się II czytanie poselskiego projektu ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wszystko na to wskazuje, że dzień 12 listopada tego roku będzie dniem wolnym od pracy. Czy będzie kolejne święto? Kto straci na dniu wolnym?

Na wczorajszym (23 października br.) posiedzeniu Sejm odbyło się II czytanie ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Ustawa została uchwalona.

Ustalono wczoraj, aby tytułowi ustawy nadać brzmienie: „o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” oraz wprowadzono kilka innych poprawek, wszystko po to, aby jednorazowo uczcić i upamiętnić wielki dla Narodu Polskiego dzień Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 11 listopada 2018 r. m.in. poprzez ustanowienie 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy.

W związku z tym, że 11 listopada 2018 r. przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dzień 12 listopada 2018 r. ustanawia się dodatkowym dniem wolnym od pracy.

Ten dzień pozwoli Polakom na godne uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wydłużenie czas uroczystości do trzech dni, tj. od 10 do 12 listopada 2018 r.

 

Kiedy wpłynął do Sejmu projekt?

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 22 października br. i tego dnia skierowano go do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Co przewiduje ustawa?

Zgodnie z ustawą dzień 12 listopada 2018 r. jest uroczystym Świętem Narodowym. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie dnia 12 listopada 2018 r. jako dnia wolnego od pracy.

 

Co to oznacza?

Oznacza to, że poza sklepami, aptekami ogólnodostępnymi, szpitalami i przychodniami publicznymi pozostałe placówki, firmy, urzędy będą miały dzień wolny od pracy.

Kto ucierpi na zmianach?

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy zmiany dotkną takie sektory jak: sektor przemysłu i budownictwa, gdyż są to sektory najbardziej wrażliwe na zmianę liczby dni roboczych w miesiącu. Pozostałe sektory wykazują większą elastyczność w dostosowywaniu się do zmian liczby dni roboczych.

Przykładowo osoba, która miała oddać samochód do naprawy 12 listopada 2018 r. zrobi to innego dnia, co w rezultacie nie będzie miało wpływu na aktywność gospodarczą.

Poza tym zmiany w sektorze przemysłu będą wprost proporcjonalne do zmian w produkcji sprzedanej przemysłu.

Jak argumentują projektodawcy ustawy uczynienie dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy nie wpłynie istotnie na wzrost gospodarczy w porównaniu do lat poprzednich. Tym samym nie będzie miało długookresowego wpływu na procesy gospodarcze.

Kiedy ustawa wchodzi w życie?

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:
  • ustawa o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości (druk 2931)
Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel