Koszty używania w spółce z o.o. samochodu prywatnego wspólnika

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 8 stycznia 2019
Pytanie:  Jak od 2019 rozliczać samochód prywatny wspólnika sp. z o.o. użytkowanego w dużej mierze w celach firmowych? W obecnej chwili prowadzę ewidencję przebiegu i rozliczam 100% bez możliwości odliczenia VAT. Czy coś się zmieniło od 2019 roku?
Odpowiedź: 

Od 1 stycznia 2019 r. na gruncie przepisów ustawy o CIT samochody osobowe z punktu widzenia rozliczania kosztów używania w kosztach uzyskania przychodów dzielą się na dwie grupy. Dotyczy to również samochodów osobowych stanowiących prywatny majątek wspólników spółek z o.o., które są wykorzystywane na potrzeby tych spółek.

Pierwszą grupę stanowią samochody osobowe, które są używane w sposób mieszany (tj. częściowo wykorzystywane są na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, częściowo zaś do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą przez podatnika). Ze znowelizowanych przepisów wynika, że w przypadku takich samochodów do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać:

1)      75% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania takich samochodów, gdyż 25% tych wydatków nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodów (co wynikać będzie z nowego brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT),

2)      składki na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia nieprzekraczającej 150 000 zł (zob. nowe brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT).

Do drugiej grupy należą samochody osobowe, które są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą podatnika. Ze znowelizowanych przepisów wynika, że w przypadku takich samochodów do kosztów uzyskania przychodów zaliczać można:

1)      całość wydatków z tytułu kosztów używania takich samochodów,

2)      składki na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia nieprzekraczającej 150 000 zł (zob. nowe brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT).

Z treści pytania nie wynika, aby wskazany samochód był wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą spółki. Najprawdopodobniej zatem od 1 stycznia 2019 r. spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów:

1)      75% kosztów jego używania,

2)      składki na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia nieprzekraczającej 150 000 zł.

Powyższe ma miejsce bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu samochodu (prowadzenie ewidencji przebiegu jest obecnie najczęściej konieczne tylko w przypadku samochodów osobowych, które są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą podatnika).

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel