Dozwolone czy nie - wypowiedzenie zmieniające w związku ze sprzedażą firmy

Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

Dodano: 8 lutego 2017

Spółka planuje wręczyć pracownikom wypowiedzenia w związku ze sprzedażą części firmy. Sprawdź, czy taki powód może być przyczyną wypowiedzenia zmieniającego. Poznaj najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego w tej sprawie.

Czego dotyczyła sprawa?

W omawianej sprawie pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie zmieniające dotyczące nowych warunków pracy. Pracownik odmówił ich przyjęcia i umowa  uległa rozwiązaniu. Wkrótce potem pozwał swojego dotychczasowego pracodawcę, żądając odszkodowania za – jego zdaniem – niezgodne z prawem wypowiedzenie zmieniające.

Co było powodem wręczenia wypowiedzenia?

Powodem wręczenia pracownikowi wypowiedzenia przez spółkę były zmiany organizacyjne. Pracownik był zatrudniony w dwóch różnych zakładach pracy należących do tej samej spółki, ale na uzupełniających się stanowiskach kierowniczych.

Spółka planowała sprzedaż jednego z tych zakładów. Zmiany organizacyjne trwały w spółce od 2013 roku i wynikały z podjętej w tym samym roku decyzji przez zarząd spółki o sprzedaży jednego zakładu pracy. Wobec tego spółka w listopadzie 2013 r. wręczyła pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, które uzasadniła zmianami organizacyjnymi w firmie.

Przeczytaj także:

W wyniku wypowiedzenia został on pozbawiony dotychczasowego stanowiska kierownika ruchu górniczego w obu zakładach (kopalniach). Zachowane jednak zostało dla niego stanowisko kierownika w pierwszym zakładzie pracy, który miał być wkrótce sprzedany oraz dotychczasowe wynagrodzenie.

Co na to sądy?

Sądy orzekały różnie. W I instancji pracownik przegrał, ale sąd II instancji zmienił orzeczenie i zasądził na jego rzecz żądane odszkodowanie. Ten wyrok z kolei podtrzymał Sąd Najwyższy oddalając w całości skargę kasacyjną spółki.

W uzasadnieniu swojego wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że ewidentny związek z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę wskazuje, że wypowiedzenie jest nieprawidłowe.

Sąd Najwyższy przypomniał, że art. 231 § 6 Kodeksu pracy, zgodnie z którym przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy, obowiązuje nie tylko pracodawcę przejmującego.

Zdaniem SN zmiany organizacyjne, na które powołał się pracodawca są ściśle związane ze zbyciem zakładu pracy. Gdyby bowiem nie doszło do sprzedaży zakładu pracy, nie mogłyby nastąpić te zmiany.

Ponadto wypowiedzenie było – zdaniem SN – nieuzasadnione o tyle, że w jednym, jak i drugim zakładzie pracy musiało funkcjonować stanowisko kierownika ruchu zakładu górniczego. Tego wymagają przepisy prawa. Dlatego odmowa przyjęcia nowych warunków przez pracownika – powoda nie mogła stanowić współprzyczyny rozwiązania umowy.

– Przepis art. 231 § 6 Kodeksu pracy ma charakter gwarancyjny, ochronny i jest bezwzględnie obowiązujący, także pracodawcę dotychczasowego. Pracownik ma bowiem przejść do nowego pracodawcy z nienaruszonym stosunkiem pracy – powiedziała sędzia Katarzyna Gonera.

Gdy reorganizacja jest ściśle związana ze sprzedażą części zakładu pracy, pracodawca nie powinien jej wskazywać jako przyczyny wypowiedzenia zmieniającego.

Wyrok Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2017 r., sygn. I PK 326/15

Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

Michał Culepa - prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wieloletni redaktor Serwisu Prawno-Pracowniczego, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor licznych komentarzy i opracowań dotyczących m.in. zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury, oświacie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel