Ważny wyrok TSUE dotyczący stosowania 0% stawki w eksporcie

Katarzyna Klimczyk

Autor: Katarzyna Klimczyk

Dodano: 22 listopada 2019
0% stawka VAT w eksporcie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie polskiej spółki. Wyrok dotyczy zastosowania 0% stawki VAT przy eksporcie towarów. To ważne rozstrzygnięcie, ponieważ wskazuje jasne kryteria do zastosowania stawki 0% VAT przy tego typu transakcjach.

Czego dotyczyła sprawa

W okresie od stycznia do maja 2007 roku Unitel, spółka z siedzibą w Polsce, sprzedała telefony komórkowe dwóm podmiotom ukraińskim. W wyniku postępowania kontrolnego przeprowadzonego wobec tej spółki organy podatkowe ustaliły, że procedura wywozu tych telefonów komórkowych poza terytorium Unii została przeprowadzona, ale towary te zostały nabyte nie przez podmioty wykazane na fakturach, lecz przez inne nieustalone podmioty.

Organy te uznały następnie, w drodze decyzji utrzymanej w mocy decyzją dyrektora izby skarbowej, że nie doszło do dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT i że w związku z tym Unitel nie był uprawniony do stosowania stawki 0% VAT. W konsekwencji w ocenie organu podatkowego zastosowana powinna być stawka 23% VAT, tak jak do krajowej dostawy towarów. Stanowisko organu podatkowego zostało podtrzymane przez organ II instancji, a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny.

W wyniku wniesienia przez Unitel skargi kasacyjnej oraz wątpliwościami odnośnie do badanego zagadnienia powyższego stanowiska, NSA skierował do TSUE pytania prejudycjalne.

Jak orzekł unijny Trybunał

Według TSUE, fakt, że wywożone towary są nabywane poza Unią przez podmioty, które nie są wykazane na fakturze i które nie zostały zidentyfikowane, nie wyklucza jednak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku takiej transakcji. W konsekwencji kwalifikacja danej transakcji jako dostawy towarów w rozumieniu art. 146 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy VAT nie może być uzależniona od warunku, aby nabywca został ustalony.

Trybunał orzekł

Dana transakcja nie będzie mogła korzystać ze stawki VAT 0% właściwej dla eksportu, jeżeli zostanie stwierdzone, że podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, iż dana transakcja wiąże się z oszustwem.

Komentarz eksperta

Wyrok TSUE to dobra wiadomość dla eksporterów, którzy w ostatnich latach musieli zapłacić VAT według stawki 23% w związku z problemami z ustaleniem odbiorców eksportowanych towarów. Należy jednak pokreślić na wskazaną przez TSUE konieczność weryfikacji dokonywanych dostaw w ramach eksportu pod kątem ewentualnych nadużyć popełnianych przez nabywców towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz wykazania faktu samej dostawy.

Polecamy w Portalu FK:

Wyrok TSUE z 17 października 2019 r. sygn. C-653/18

Katarzyna Klimczyk

Autor: Katarzyna Klimczyk

Konsultant w Accreo Sp. z o.o
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel