Sprawdź, kto w 2018 roku musi mieć obowiązkowo kasę rejestrującą

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 7 grudnia 2017
41914157a13d9113f4d426f70fd880411f0c49ef-medium

W przyszłym roku pozostawiono obecne zwolnienie z uwagi na wielkość obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Od 2018 roku poszerzono z kolei katalog usług, które obowiązkowo wymagają ewidencji na kasie. Dowiedz się więcej o nowych przepisach.

W dniu 27 listopada br. Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które będzie obowiązywało przez cały 2018 r. Jest to odstępstwo od dotychczasowej praktyki polegającej na tym, że rozporządzenia w sprawie zwolnień od obowiązku stosowania kas fiskalnych obowiązywały przez dwa lata.

Zwolnienie z kasy do 20.000 zł

W porównaniu do dotychczas obowiązującego rozporządzenia, które przestanie obowiązywać w przyszłym roku, zmiany są niewielkie. Dalej pozostawiono zwolnienia z uwagi na wielkość obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, co oznacza, że jeśli nie zostanie przekroczona kwota 20.000 zł, to będzie przysługiwało zwolnienie.

Kantory obowiązkowo z kasą rejestrującą

Również katalog towarów i usług, których sprzedaż nie musi być nabijana na kasę fiskalną pozostał niezmieniony. Wyjątkiem jest wyłączenie ze zwolnienia usług w zakresie wymiany walut z wyjątkiem tych, które realizują banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (skok-i). To oznacza, że przedsiębiorcy prowadzący kantory nie będę korzystać ze zwolnienia od obowiązku ewidencyjnego. a co za tym idzie będę musieli używać kas fiskalnych przy sprzedaży walut.

Rozszerzona lista usług wymagających ewidencji na kasie

Jednocześnie wspomniane usługi znalazły się na liście tych usług, które bezwzględnie muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej niezależnie od faktu, że podatnika korzysta ze zwolnienia przysługującego mu z uwagi na niskie obroty ze sprzedaży na rzecz konsumentów. Oprócz tego lista ta została poszerzona o usługi w zakresie wstępu:

  • na przedstawienia cyrkowe,
  • do wesołych miasteczek,
  • do parków rozrywki,
  • na dyskoteki,
  • na sale taneczne.

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. podatnicy świadczący powyższe usługi na rzecz konsumentów będą musieli je ewidencjonować na kasie fiskalnej.

Obowiązki od 1 kwietnia 2018 r.

Wyjątkowo, dopiero od 1 kwietnia 2018 r., obowiązkiem tym zostaną objęci podatnicy, którzy:

  • w 2017 r. korzystali a w 2018 r. będą korzystali ze zwolnienia przysługującego z racji osiągnięcia obrotów poniżej kwoty 20.000 zł lub ze zwolnienia przysługującego z uwagi na osiągnięcie obrotu ze sprzedaży towarów lub usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia powyżej 80% w całości obrotu na rzecz konsumentów;
  • w 2017 r. korzystali a w 2018 r. będą korzystali ze zwolnienia przysługującego z racji zapłaty wynagrodzenia na konto bankowe;
  • przed wejściem w życie rozporządzenia zaprzestali świadczenia tych usług, a po 1 stycznia 2018 r. ponownie rozpoczną je świadczyć;
  • nigdy wcześniej przed 1 stycznia 2018 r. nie dokonywali żądnej sprzedaży na rzecz konsumentów.

Polecamy w Portalu FK:

Etap legislacyjny:

  • projekt z 27 listopada 2017 r. rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – przekazany do opiniowania.
Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel