Rolnicy a mechanizm podzielonej płatności

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 2 sierpnia 2018
Pytanie:  Czy mechanizm podzielonej płatności (split payment) dotyczy również rolników? Jeśli tak, to czy także tych którzy nie są vatowcami?
Odpowiedź: 

Od 1 lipca 2018 r. przepisy ustawy o VAT określają tzw. mechanizm podzielonej płatności. Istotą tego mechanizmu jest rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, zaś pozostała część odpowiadająca kwocie podatku VAT – na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT), którego środkami dostawca może dysponować w bardzo ograniczony sposób.

Mając to na uwadze zauważyć pragnę, że działalność rolników jest działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT (zob. art. 15 ust. 2 ustawy o VAT), a w konsekwencji rolnicy są podatnikami VAT. Najczęściej – jako rolnicy ryczałtowi – są oni podatnikami zwolnionymi od podatku VAT, lecz nie zmienia to faktu, że są podatnikami tego podatku.

Nie ma jednocześnie przepisu wyłączającego stosowanie mechanizmu podzielonej płatności do rolników. W konsekwencji:

1)     rolnicy ryczałtowi – jako podatnicy - uprawnieni są do dokonywania płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (w zakresie w jakim dokonują zakupów na potrzeby prowadzonej działalności rolniczej),

2)     rolnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT (w związku z rezygnacją ze statusu rolnika ryczałtowego) są uprawnieni do dokonywania płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, zaś podatnicy nabywający od nich towary i usługi są uprawnieni do opłacania otrzymywanych faktur z wykazanymi kwotami podatku VAT z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

W praktyce problem – przynajmniej w pierwszych miesiącach obowiązywania przepisów o mechanizmie podzielonej płatności – może rodzić fakt, że banki oraz SKOK-i rachunki VAT otwierają i prowadzą jedynie do rachunków otwieranych w związku z prowadzoną przez posiadacza działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, zaś działalność rolników działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy nie jest.

Do czasu zmiany tej (według mnie błędnej) praktyki w znacznej części podatnicy nabywający towary i usługi od rolników zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT nie będą mieli technicznej możliwości opłacania otrzymywanych faktur z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (banki oraz SKOK-i w znacznej części przypadków będą bowiem zwracały dokonywane płatności ze względu na brak rachunku VAT odbiorcy).

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel